Študent je oseba, ki obiskuje izbrani visokošolski oziroma univerzitetni program šolanja na eni od univerz. Slovenski zdravstveni sistem jim omogoča zdravstveno zavarovanje za študente in temu primerno oskrbo na več načinov. Do dopolnjenega šestindvajsetega leta je redni študent obravnavan kot družinski član zavarovane osebe. Najpogosteje so to starši. Izredni študentje so prav tako obravnavani kot družinski člani, dokler nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi oziroma ni prijavljen kot brezposelna oseba na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Po spremembah zakona pred skoraj desetletjem, morajo študentje potem, ko dopolnijo šestindvajset let skleniti dodatno zdravstveno zavarovanje za študente, kot družinski član pa ne more biti več zavarovan. Na voljo sta mu dve opcije in sicer, da se zavaruje kot občan občine v kateri ima stalno prebivališče, da zaprosi za denarno socialno pomoč ter da se zavaruje kot samostojni zavezanec preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Možnosti, ki so mu na voljo izbere preko kriterijev, omogočajo izbrati najboljše zdravstveno zavarovanje za študente. Pomembno vlogo pri tem igrajo predvsem dohodki, živi sam oziroma v skupnem gospodinjstvu. S tem postane njegov položaj podoben kot položaj ostalih zavarovancev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kar pomeni predvsem odločitev izbrati zdravstveno zavarovanje za študente kot dodatno ali dopolnilno opcijo. Med njima je precejšnja razlika, študent sam pa ima lahko tudi individualne potrebe. Dodatno in dopolnilno zavarovanje predstavljata obliki prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje ni obvezno, zavarovanec sam se bo odločil bodisi sprejeti ali zavrniti ponujeno ponudbo. Dopolnilno je namenjeno kritju razlike do polne vrednosti zavarovalnih storitev, ki jih zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, dodatno pa zagotavlja večji obseg pravic. Individualne potrebe študenta so lahko na različne načine drugačne od drugi študentov oziroma zavarovancev. Zdravstveno zavarovanje za študente je zato v precejšnji meri samostojna odločitev .

Zdravstveno zavarovanje za študente omogoča kakovostno zdravstveno oskrbo.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.