Pri dolgoročnih kreditih in kreditih višjih vrednosti banka zahteva ustrezno zavarovanje. Poznamo različne vrste zavarovanj kredita. Oblika zavarovanja ne vpliva na višino anuitete.

Eno najpogostejših zavarovanj je zavarovanje kredita preko zavarovalnice. V tem primeru kreditojemalec plača premijo zavarovalnici. Zavarovalnica pa se s tem zaveže, da bo v primeru neplačevanja kredita sama poravnala obveznosti do banke.

Druga možnost je zavarovanje kredita s hipoteko. Ta izbira je primerna, ko gre za višjo vsoto denarja in daljšo ročnost, kar je najpogosteje pri stanovanjskih kreditih. Banka v tem primeru nudi daljšo odplačilno dobo kot pri drugih oblikah zavarovanja (tudi do 30 let). Vsaka vloga za hipoteko se obravnava individualno, upošteva pa se trenutna vrednost nepremičnine. Za vrednost nepremičnine se upošteva cenitev neodvisnega cenilca. V primeru zavarovanja kredita s hipoteko je kreditna pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Kreditojemalec se lahko odloči tudi za dodatno obliko zavarovanja, in sicer solidarno poroštvo. Namen te oblike zavarovanja kredita je, da za dolžnikove obveznosti odgovarja še ena ali več drugih oseb. Če dolžnik redno ne odplačuje kredita, bo porok odgovoren za odplačevanje kreditojemalčevega dolga. Pravni položaj poroka je enak položaju dolžnika – porok za celotno obveznost banki odgovarja povsem enako kot glavni dolžnik. Pri tej vrsti zavarovanja kredita je odplačilna doba omejena na 96 mesecev (8 let). Solidarno poroštvo se pogosto uporablja kot dodatna oblika zavarovanja ob hipoteki ali zavarovanju preko zavarovalnice.

Pri najemu večjega dolgoročnega kredita je priporočljivo skleniti še nekatera druga zavarovanja. V Abanki ponujajo npr. življenjsko zavarovanje kreditojemalca. S sklenitvijo tega zavarovanja najbližjim družinskim članom v primeru smrti kreditojemalca ne bo potrebno odplačevati kredita. Poznamo tudi zavarovanje kreditojemalcev za primer brezposelnosti.

Pri najemu stanovanjskega kredita je potrebno zavarovati še nepremičnino. Vsaka nepremičnina mora biti premoženjsko zavarovana vse do odplačila kredita. Pri tem lahko zavarovalnico izberete sami. Nepremičnina mora biti zavarovana najmanj za gradbeno vrednost in najmanj za naslednje nevarnosti:

  • požar
  • strela,
  • eksplozija,
  • vihar in
  • toča.
  • Preverite ponudbo zavarovanj pri Abanki!

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.