Višja strokovna šola

Višja strokovna šola je priljubljena stopnička na poti rednega izobraževanja, prav tako pa se pogosto za te programe odločajo tisti, ki so zaradi različnih razlogov svoje formalno izobraževanje prekinili ali zaključili že pred to stopnjo. Glede na to, da je možno že s srednješolskimi strokovnimi programi opravljati različne poklice, ni prav nič nenavadno, da so se po srednji šoli mnogi raje odločili za zaposlitev kot za nadaljevanje šolanja. V želji po dodatnem formalno priznanem znanju ali pa zaradi zahtev delovnega mesta se pogosto zgodi, da bo treba stopnjo višje šole doseči naknadno, morda tudi v odrasli dobi. Na srečo ni ovir, ki bi preprečevale doseganje tega cilja. Višja strokovna šola je namreč odprta tudi tistim, ki že dolgo časa niso vključeni v programe rednega izobraževanja.

Višja strokovna šola

Višješolski programi

Gre za programe, ki vodijo do VI/1 stopnje izobrazbe in naziva inženir. Zagotavljajo ustrezen nivo znanja in sposobnosti za opravljanje različnih poklicev, seveda pa se je možno z izobraževanjem po takšnih programih usposobiti za specifične poklice, ki zahtevajo tovrstno izobrazbo. Višja strokovna šola med priljubljenimi programi ponuja možnost izobrazbe do naziva inženir strojništva, inženir logistike, inženir elektroenergetike, pa tudi ekonomist in poslovni sekretar. Gre torej za precej raznolik in širok nabor možnosti, ki odpira mnoga vrata na trgu delovne sile, poleg tega pa pokriva tudi interese celega spektra kandidatov.

Višja strokovna šola omogoča izobraževanje odraslih, ki se lahko pridružijo vsem programom, ki jih izvajalec izobraževanja ponuja. Seveda gre v tem primeru za nekoliko prilagojeno izvedbo izobraževanja, a z enakim učnim načrtom po programu, na koncu tudi z enako stopnjo izobrazbe in nazivom, torej tudi z enakimi znanji in možnostmi zaposlitve. Za izobraževanje odraslih skrbijo nekateri izvajalci, ki ponujajo zelo ugodne pogoje in privlačne možnosti. Bo pa treba malo pobrskati in ugotoviti, kje bo višja strokovna šola najboljša možnost izbire.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.