Traktorji so koristna pomoč vsem, ki obdelujejo zemljo.

Ponudba je danes široka, globoka in pestra, dobijo se traktorji za vsako potrebo in namene. Potrebno pa jih je poznati, z drugo besedo vedeti zakaj jih bomo uporabljali. Pogosto se napake zgodijo zaradi napačnih odločitev, ki imajo številne vzroke. Velikokrat se napake zgodijo zaradi pričakovanj, da bodo večji traktorji nudili več učinkov. Kar se za napako pokaže že kmalu po prvi uporabi. Pri izbiri je najbolj pomembna optimalna učinkovitost . To ne pomeni zgolj koristi oziroma učinkov, ampak tudi z njihovim zagotavljanjem povezane stroške. Nepoznavalcem so vsi traktorji bolj ali manj enaki, vendar že malce bolj poglobljeno razmišljanje privede do razlik in nujnega prilagajanja. Obdelovanje zemlje je lahko z vidika mehanizacije namensko ali prilagojeno. Namensko strojno obdelovanje pomeni, da so traktorji namenski. To pomeni, da so vse tehnične lastnosti prilagojene točno določeni dejavnosti. Niso redki primeri, ko so celo uradna poimenovanja modelov oziroma izvedb, jasna in nedvoumna. V drugih primerih pa traktorji za točno določene namene imajo v pogovornem jeziku točno določene, specifične izraze. Pod te izraze razumemo ne le namen, ampak tudi ustrezne tehnične karakteristike. Če jih spoštujemo in upoštevamo praktično ne moremo zgrešiti. Obratno pa lahko povzročimo sami sebi veliko škode. Največ dileme povzročajo traktorji, ki se uporabljajo za manjši obseg različnih opravil. Ker je obseg manjši težave niso tako izrazite, kot pri večjih zahtevah, pomembno je predvsem, da ne pozabljamo na pomen varnosti in učinkovitosti. Majhne površine zahtevajo temu primerno veliko mehanizacijo, pri varnosti pa se je pomembno zavedati, da mnoge površine niso prilagojene sodobnim zahtevam in obremenitvam. Temu primerno mora uporabnik biti previden že pri izbiri, kasneje pa tudi pri uporabi.

Veliko površin je bilo namensko urejenih za obdelavo z vprežno živino, večjih posegov, ki bi površine spremenile zahtevam, katere postavljajo traktorji primerno , pa si preprosto lastnik ne more privoščiti.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.