Tečaj cpp je pomemben korak na poti do vozniškega dovoljenja

Tečaj cpp je teoretično izobraževanje s področja cestno prometnih predpisov. Pogosto pa tečaj cpp vsebuje tudi praktične izkušnje predavatelja.

Preverite trajanje tečajev CPP po kategorijah pri avto šoli B&B. 

CPP za kategorije A1, A2 in A, C1, C, D1 in D

Teorija, praksa, etika in morala

Učna snov so cestno prometni predpisi ali pravila cestnega prometa. Cestno prometni predpisi so z zakonom določena pravila ravnanja v cestnem prometu. V primeru nespoštovanja cestno prometnih predpisov, lahko uradna oseba izreče kazen kršitelju. Pravilno ravnanje v cestnem prometu zahteva poleg spoštovanja pravil tudi upoštevanje etike, morale ter prakse na področju udeležbe v prometu. Etika, morala in praksa so prvine, ki se jih učimo praktično celotno vozniško dobo. Znanje cestno prometnih predpisov, etika, morala in praksa omogočajo, da poteka promet nemoteno, kar se da umirjeno in varno. Pri tem pa ni oviran noben udeleženec v cestnem prometu, ni ogrožen noben udeleženec v prometu ter se ne povzroča škoda. Sam tečaj cpp udeležencem nudi teoretično znanje, ki ga morajo udeleženci dokazati z opravljenim izpitom iz teorije iz pred izpitno komisijo. Včasih bomo zasledili tudi izraz občinski test ali občinski testi, gre za udomačen izraz za izpit iz teorije pred izpitno komisijo. Tečaj cpp mora obsegati točno določeno število pedagoških ur. Glede na kategorijo zato tečaj cpp traja različno minimalno število pedagoških ur. Minimalno štiri pedagoške ure traja tečaj cpp za kategorije AM, BE, C1E, CE, D1E, DE in G, najmanj osem pedagoških ur za kategorije A1, A2 in A, C1, C, D1 in D ter najmanj štirinajst pedagoških ur za kategorijo F. Minimalna starost za udeležbo na tečaju cpp je predpisana, za kategorijo AM je petnajst let, za kategorijo A1 petnajst in pol, za kategorijo A2 sedemnajst in pol, za kategorijo A triindvajset let in pol, za kategorijo B šestnajst let, za kategorijo C, CE in BE pa osemnajst let ob izpolnjenih dodatnih pogojih. Za tečaj cpp morajo biti poleg ustrezne starosti, izpolnjen tudi naslednji pogoji : vpis, plačilo ter predložen osebni dokument.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.