Vzajemni skladi, dobra finančna praksa

Vzajemni skladi izkoriščajo potencial kapitala . Ravnanje s financami je zelo različno, med investicijami so vzajemni skladi, delnice, obveznice in druge možnosti različno izkoriščene. Te razlike se najbolj kažejo med posameznimi regijami, ki poznajo bistveno drugačne pristope in ravnanje s financami. Bogate države niso zgolj tiste, ki imajo veliko bogastvo, ampak so to tudi območja, …

Skladi, razčistimo dileme

Skladi so dobre investicije Investicije postajajo vse bolj pomembne, skladi predstavljajo možnost dobre naložbe. Pomen investicij narašča zaradi sprememb v deležu prispevka posameznika za razne dobrine oziroma pridobivanje dodane vrednosti. Znanje, sposobnosti in podobno se vedno bolj ceni, zanje je potrebno odšteti ustrezno več. Zato moramo bodisi več zaslužiti, več prihraniti ali bolje investirati. Več …

Vzajemni skladi, razdelimo tveganje

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev tveganja naložbe. Razdeliti tveganje pomeni njegovo zmanjšanje s tem, da ga prenesemo na več različnih naložb. O tem znajo mnogi povedati veliko, zato ne velja za posebno znanost. Jasna je vsem, ki so že slišali za nazorno predstavo z jajci in košaro. Postane pa znanost, ko gremo v podrobnosti razdelitve oziroma …

Alta skladi, postanimo dober vlagatelj

Alta skladi so priložnost, ki jo dober vlagatelj s pridom izkoristi. Pojem dober vlagatelj je lahko osebno, lahko pa strokovno ocenjen. Vsaka oseba ima pravico do osebne ocene o dobrem vlagatelju, kot tudi ali Alta skladi ponujajo dobro naložbo. Pri osebni oceni pa hkrati sporočamo tudi svojo izvirnost in modrost. Izbrani Alta skladi jo v …

Skladi, svoboda odločitve

Skladi so svoboda odločitve naložbenika med vsemi ponujenimi ponudbami. Svoboda odločitve so skladi, ker se naložbenik prosto odloča ter tudi prosto spreminja svojo odločitev v prihodnosti. Zato skladi pomenijo dobro odločitev. Prav zaradi tega so skladi tudi velikokrat izbrani pri spremembah naložbenikov. Iz preteklosti so jim znane predvsem naložbe, ki jim niso prinašale svobode odločanja. …