Odvetnik delovno pravo v službi srečuje vsak dan

Skozi zgodovino smo bili in tudi dandanes smo priča mnogim stavkam. Te se zgodijo takrat, kadar neka pogajanja ne uspejo in pride do največjega odpora – stavke. Kadar odvetnik delovno pravo sreča zaradi teh dogodkov, je govora o kolektivnem delovnem pravu. To je področje, ki naj bi urejalo razmerja med vlado, sindikati, delodajalci in delojemalci. …