Odpravnina za določen čas pomaga premostiti obdobje brez denarnih prilivov

Odpravnina za določen čas je denarno nadomestilo, ki pomaga premostiti obdobje brez tekočih denarnih prelivov. Kakšna odpravnina za določen čas pripada upravičencu je odvisno od načina prekinitve poslovnega sodelovanja. Zaposlena oseba je lahko odpuščena ali se njena pogodba o zaposlitvi izteče. V primeru prekinitve pogodbe o zaposlitvi pred njenim iztekom, je odpravnina za določen čas …