Skladi, razčistimo dileme

Skladi so dobre investicije Investicije postajajo vse bolj pomembne, skladi predstavljajo možnost dobre naložbe. Pomen investicij narašča zaradi sprememb v deležu prispevka posameznika za razne dobrine oziroma pridobivanje dodane vrednosti. Znanje, sposobnosti in podobno se vedno bolj ceni, zanje je potrebno odšteti ustrezno več. Zato moramo bodisi več zaslužiti, več prihraniti ali bolje investirati. Več …

Podjetje Edisongold in naložbeno zlato

V zadnjem desetletju je naložbeno zlato postalo kar velika priložnost. Namreč zlato se je pri vseh krizah do sedaj izkazalo kot pozitivna naložba, ki ohranja vrednost kljub inflaciji in mnogi ekonomisti so mnenja, da se bo investirati v zlato splačalo tudi v prihodnje. Verjetnost zvišanje inflacije je v prihodnosti izredno velika in naložbeno zlato, s …