Izračun zavarovanja in dobri poslovni običaji

Izračun zavarovanja mora biti opravljen tako, da so upoštevani dobri poslovni običaji . Vsak izračun zavarovanja mora biti opravljen na temelju elementov zavarovalne pogodbe. Elementi zavarovalne pogodbe omogočajo izračun zavarovanja. Zavarovancu ob nastali škodi prejme na podlagi zavarovalne pogodbe in vplačanih premij, točno določeno izplačilo škode. Poleg izplačila škode je za zavarovanca pomembno, da je …