Odpravnina za določen čas pomaga premostiti obdobje brez denarnih prilivov

Odpravnina za določen čas je denarno nadomestilo, ki pomaga premostiti obdobje brez tekočih denarnih prelivov. Kakšna odpravnina za določen čas pripada upravičencu je odvisno od načina prekinitve poslovnega sodelovanja. Zaposlena oseba je lahko odpuščena ali se njena pogodba o zaposlitvi izteče. V primeru prekinitve pogodbe o zaposlitvi pred njenim iztekom, je odpravnina za določen čas …

Zavod za zaposlovanje, bodimo samozavestni

Zavod za zaposlovanje omogoča individualne delovne sposobnosti predstaviti in izraziti. Kandidiranje z namenom, da se pridobi prva služba, zahteva od kandidata veliko dodane vrednosti. To pomeni, da vsemu, kar ve in zna, ter zaradi česar je primeren kandidat, doda nekaj več. Vse kar ve mora delodajalcu predstaviti, kaj natančno to je pa ve predvsem delodajalec. …

Prva služba, ustvariti si ime

Prva služba pomeni začetek za osebne reference . Prepoznavnost, dobro ime in podobne oznake si ustvarijo osebe, ki lahko nudijo dodano vrednost pri ustvarjanju storitev ali izdelkov. Prva služba ima lahko v tem cilj. Sami lahko v hipu naštejemo nekaj imen, ki so za nas pojem dobre storitve ali izdelka. V primeru, da se odločamo …

Načrtovanje kariere, dinamično ali statično

Načrtovanje kariere je lahko statična ali dinamična aktivnost . Statično je načrtovanje kariere takrat, ko nismo pripravljeni na spremembe, dinamično pa takrat, ko smo sposobni prilagoditi se . Za dinamično načrtovanje velikokrat potrebujemo zgolj izhodišče in cilj, med njima poteka nevidna linearna povezava. V prihodnosti želimo doseči nek karierni cilj, od izhodišča naprej smo mu …

Delo Maribor, ustvarimo si priložnosti

Delo Maribor pomeni ustvariti priložnosti za zaposlitveno kariero. Priložnosti trg dela ponuja praktično neprestano. Podjetniška iniciativa je v zelo različnih oblikah prisotna od najstarejših časov ter bo brez dvoma prisotna tudi v prihodnosti. Vsak posameznik potrebuje za življenje določena sredstva, ki jih ustvarja s svojim znanjem in sposobnostim. Kdor tako išče delo Maribor bo bolj …