Preračun bruto v neto ni zahteven

Bruto neto znesek je razmeroma preprost matematičen izračun. Bruto neto preračun nam lahko olajša tudi računalniška tehnologija. Matematični ali spletni izračun Natančen izračun bruto neto je nekoliko zahteven, saj moramo upoštevati način podajanja vrednosti. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za socialno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko zavarovanje in akontacija …