Regres je pravica vsakega delavca, ki je zaposlen v podjetju in ima pravico do letnega dopusta. Višina izplačila regresa je odvisna ali zaposlenemu pripada celotni letni dopust ali le del tega. Če je dopust delen, znesek regresa znaša eno dvanajstino vsakega meseca zaposlitve. Izjeme so delavci zaposleni za krajši delovni čas zaradi zdravstvenih težav ali starševskega dopusta, tu se upoštevajo tekoči predpisi, delavcem pa pripada celoten regres.

Izplačilo regresa, če ni drugače navedeno v kolektivni ali zaposlitveni pogodbi znaša najmanj višino ene minimalne plače. Znesek minimalne bruto plače za leto 2014 znaša 789,15€ in tolikšen naj bi bil tudi minimalni regres.

Datum izplačila je zakonsko določen. Delodajalec je delavcu dolžan regres izplačati najkasneje do 1. julija tekočega leta, vendar pa lahko delodajalec ta datum tudi podaljša in s tem določi kasnejši rok za izplačilo. Sklene lahko kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti v primeru nelikvidnosti, tu naj bi bil regres izplačan najkasneje do 1. novembra. Če regresa do tega še nebi dobili, lahko delodajalca prijavite inšpektorju za delo.

Regres je obdavčen z dohodnino, saj se šteje med dohodke iz delovnega razmerja. Dohodnina se izračuna in odtegne ob izplačilu, akontacija pa je odvisna od povprečne stopnje dohodnine enomesečnega dohodka. Če ta znesek presega 70% povprečne plače dva meseca nazaj, se obračunajo tudi prispevki za socialno varnost. Seznanite se z vsemi podatki o izplačilu regresa in si tako zagotovite finančno varnost na tem področju. Več pa na spletni strani www.dashoferslo.si, kjer vas čaka še veliko ostalih uporabnih informacij.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.