Prevajanje knjig spada med bolj zahtevne oblike prevajanja. Knjige so običajno daljše besedilo, ki je napisano v posebnem avtorskem slogu. Knjige se sicer delijo po številnih zvrsteh, ki zahtevajo različne prevajalske spretnosti. Med najbolj zapleteno prevajanje knjig uvrščamo prevajanje literarnih del. Jezik, ki ga uporabljajo literati, je izjemno pester in bogat z raznimi besednimi zvezami in besednimi igrami, ki so težko prevedljive. Zaradi tega je prevajanje knjig literarnega tipa tudi izjemno zamudno. S tem pa lahko naletimo na naslednjo težavo. Če se prevajanje knjig zavleče v zelo dolgo obdobje, potem lahko pride do prevajalskih neskladij. Nekatere prevajalske rešitve, ki so bile uporabljene na začetku knjige, se proti koncu spremenijo, ker je minilo že dolgo časa in prevajalec pozabi na to, kakšne rešitev je uporabljal na začetku. Sicer so to precej amaterske napake, ampak naročnik prevoda ne more nikoli vedeti, komu prevod zaupa, če ga je naročil pri prevajalcu prvič.

Prevajanje knjig, ki so namenjeni mladini, je običajno precej lažje od klasičnih literarnih del. Med lažje prevajalske izzive spada tudi prevajanje tako imenovanih doktor romanov, ki so običajno napisani v zelo preprostem stilu. Kadar pa gre za višje literarno delo pa naletimo na težave, na katere smo že opozorili.

Prav tako težavno je prevajanje knjig iz strokovnega področja, sploh če gre za enotno monografijo. Strokovna literatura, kot so knjige, ki so sestavljene iz večjega števila člankov, je manj težavna za prevajanje kot strokovna monografija. V primeru, da gre za, knjigo, ki je razdeljena na več poglavij z različnim avtorstvom, lahko takšno prevajanje knjig izvaja več prevajalcev hkrati. Ker gre za več avtorjev originalnih besedil, tudi sami prevajalci ne potrebujejo toliko medsebojnega usklajevanja pri koordiniranju prevajalskih rešitev. S tem postane prevajanje knjig precej hitrejše, kar je pomembno za tiste naročnike, ki želijo knjigo čim prej spraviti na police knjigarn in drugih knjižnih distribucijskih kanalov.

Več informacij