Preračun bruto v neto ni zahteven

Bruto neto znesek je razmeroma preprost matematičen izračun. Bruto neto preračun nam lahko olajša tudi računalniška tehnologija.

Preračun bruto in neto plače

Matematični ali spletni izračun

Natančen izračun bruto neto je nekoliko zahteven, saj moramo upoštevati način podajanja vrednosti. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za socialno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko zavarovanje in akontacija dohodnine so procentualne narave. Ker podatki niso fiksne narave, povsem točno njihove vrednosti ne moremo vedeti. Plača je v osnovi sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. S kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi je lahko dogovorjeno tudi plačilo za poslovno uspešnost. Delovna uspešnost se določi glede na kvaliteto, gospodarnost in obseg opravljenega dela. Za posebne pogoje dela obstajajo tudi dodatki, kot so dodatki za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo ali dela proste dneve in podobno. Delavec je upravičen tudi do dodatkov iz naslova posebnih obremenitev. Za bruto neto izračun obstaja tako formula, kot omenjeni spletni kalkulator. Od bruto zneska odšteti prispevki od bruto plače in akontacija dohodnine je formula za neto plačo, ki jo dobi delavec. Če bruto plači dodamo prispevek delodajalca, prevoz in prehrano dobimo strošek delodajalca. Kalkulatorji za bruto neto preračun so razmeroma enostavni za uporabo, obvlada jih že praktično vsak uporabnik računalnika. V bruto neto kalkulator je potrebno zgolj vnesti ustrezne podatke ter aktivirati izračun. Kalkulatorji se med seboj razlikujejo predvsem v podrobnostih. Grob izračun opravi praktično vsak bruto neto kalkulator, bolj podroben pa odvisno od možnih spremenljivk. Več kot je spremenljivk, bolj je izračun bliže dejanskemu znesku. Na kakovost izračuna dodatno vplivajo razni drugi dejavniki. Kalkulatorju so lahko priložene različne informacije, ki omogočajo podrobnejši izračun v širšem pomenu besede. V tem primeru spletni kalkulator ne ponudi zgolj bruto neto preračun v obliki zneska, ampak lahko z priloženimi informacijami uporabnik bolje spozna vse dejavnike izračuna. Kako preračunati bruto in neto plačo si lahko preberete v blogu Kako preračunam bruto in neto plačo? 

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.