Skozi zgodovino smo bili in tudi dandanes smo priča mnogim stavkam. Te se zgodijo takrat, kadar neka pogajanja ne uspejo in pride do največjega odpora – stavke. Kadar odvetnik delovno pravo sreča zaradi teh dogodkov, je govora o kolektivnem delovnem pravu. To je področje, ki naj bi urejalo razmerja med vlado, sindikati, delodajalci in delojemalci.

 

Sindikat je skupina delavcev, ki se z delodajalci pogaja o pravicah delavcev. Uveljavljajo jih lahko v skladu s pravili, ki so lahko zapisana v zakonodaji ali pa je tako določeno v samih pravilih podjetja. V primeru večjih nesoglasij je odvetnik delovnega prava lahko v veliko pomoč pri dogovorih.

Seveda pa se vpleteni ne odločijo vedno za odvetnika delovnega prava, najprej se ti med sabo pogodijo o morebitnih spremembah ali preureditvah kolektivnih pogodb. Kadar je sporazum kvaliteten, odvetnik delovno pravo ne rabi vključevati v pogajanja.

 

Če se strani ne uspeta dogovoriti, se lahko delavci odločijo za najbolj skrajno potezo – stavkanje. To je zakonito in dovoljeno, če je bilo soglasno izglasovano med delavci podjetja. Obstajajo pa tudi prepovedi pri nekaterih občutljivih poklicih, niti ni dovoljeno, da bi delavci drugega podjetja stavkali samo zaradi občutka tovarištva do stavkajočih iz nekega podjetja. Protest po navadi poteka pred podjetjem, z vzklikanjem sloganov in nošenjem napisov, kar pa mora ostati v spodobnih in kulturnih mejah. Prav tako ne sme omejevati poslovanja podjetja. Ljudje pa stavkajo tudi na nezakonit način, tako da kot posamezniki z neaktivnostjo in slabim delom, neprihodom na delo ovirajo delovanje podjetja, ali pa z različnimi metodami bojkotirajo podjetje. Če potrebujete dobrega odvetnika za delovno pravo, ga lahko najdete na tej povezavi. Precej lahko pa ga najdete tudi prek spleta s pomočjo različnih iskalnih pojmov.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.