Odpravnina za določen čas je denarno nadomestilo, ki pomaga premostiti obdobje brez tekočih denarnih prelivov.

Kakšna odpravnina za določen čas pripada upravičencu je odvisno od načina prekinitve poslovnega sodelovanja. Zaposlena oseba je lahko odpuščena ali se njena pogodba o zaposlitvi izteče. V primeru prekinitve pogodbe o zaposlitvi pred njenim iztekom, je odpravnina za določen čas enaka odpravnini osebe, ki je bila zaposlena za nedoločen čas. Ko pa se zgodi iztek pogodbe o zaposlitvi za določen čas, veljajo drugačni pogoji. Dodatno je odpravnina za določen čas, odvisna od začetka trajanja oziroma, kdaj je bila pogodba za določen čas sklenjena. Zakon o delovnih razmerjih je bil v preteklosti spremenjen, zato je pomembno vedeti, ali je bila pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena pred spremembami ali po uveljavitvi sprememb v Zakonu o delovnih razmerjih. Zaposlenemu odpravnina za določen čas prav tako ne pripada, ko nadomešča začasno odsotnega delavca, opravlja sezonsko delo manj kot tri mesece v koledarskem letu ali ko gre za opravljanje javnih del ali pogodbe o zaposlitvi za določen čas, katera je bila sklenjena na osnovi pobude aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom. Kdaj pripada odpravnina za določen čas mora upravičenec vedeti oziroma se o tem pozanimati. Poleg same upravičenosti do odpravnine za določen čas, je pomembno vedeti kako se le ta izračuna. V praksi velikokrat prihaja do zlorab pravic, zato je koristno pred začetkom vsakršne aktivnosti v smeri pridobivanja odpravnine za določen čas biti dobro seznanjen z vsemi pripadajočimi značilnostmi in posebnostmi. Upravičenci si lahko poiščejo pomoč na raznih naslovih, največkrat se za najboljšo pomoč izkaže tista, ki je bila uporabljena že pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi oziroma v vseh podobnih primerih. Predno sklenemo kakršno koli pogodbo, je dobro imeti strokovno pomoč.

Ker se v nadaljevanju na tem temelju lahko uveljavlja veliko več pravic, kot je odpravnina za določen čas oziroma obstaja veliko več možnosti za njihovo uveljavitev.

Več si preberite na tej povezavi.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.