V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje razdeljeno na dva segmenta, ki se medsebojno dopolnjujeta. Prvi segment je tako imenovano obvezno zdravstveno zavarovanje, drugi pa je prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Naš zdravstveni sistem se financira iz premij, ki jih zavarovanci plačujejo v ta dva segmenta. Kdo plačuje za zdravstveno zavarovanje določa zakon, premije pa pobirajo zdravstvene zavarovalnice. Obvezno zdravstveno zavarovanje zavarovanci plačujejo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije.

Obvezno zdravstveno zavarovanje krije delež vseh zdravstvenih storitev, ki jih zavarovanci koristijo v okviru javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji. Vendar pa je potrebno posebej izpostaviti dejstvo, da delež, ki ga financira obvezno zdravstveno zavarovanje ni enak pri vseh zdravstvenih storitvah. Tisti delež zdravstvene storitve, ki ga obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije, se mora pokrita iz drugega vira. Tukaj sta dve alternativi. Prva alternativa je dodatno zdravstveno zavarovanje, če je seveda oseba dodatno zavarovana. Če oseba redno plačuje premije, potem za zdravstveno storitev ne plača iz lastnega žepa, ampak za to poskrbita obe zavarovanji. V primeru, da oseba nima dodatnega zdravstvenega zavarovanja, potem ne glede na to, da imamo pri nas javni zdravstveni sistem, mora doplačilo plačati sama in to ne glede na socialni status.

Zelo pomembno je torej, da oseba poskrbi, da plačuje tako za obvezno kot za dodatno zdravstveno zavarovanje. Dodatnemu se sicer včasih reče tudi prostovoljno ali neobvezno, vendar to ne pomeni, da ni smiselno. Za nekatere zdravstvene storitve je potrebno doplačati celo 90 odstotkov zneska. V primeru, da oseba zboli ali pa doživi kakšno nesrečo, bo potrebovala veliko zdravstvenih storitev. In če dodatno zdravstveno zavarovanje ni bilo vplačano, potem bo moral doplačati za vse tiste zdravstvene storitve, ki niso bile nujno potrebne za zagotavljanje preživetja. Račun po koncu zdravljenja lahko zraste v tisoče evrov, saj so zdravstvene storitve precej drage. V času zdravniške odsotnosti z dela pa se tudi plača zniža, zaradi česar je lahko finančni udar precej močan.

Več informacij na: http://www.vzajemna.si/