Izračun zavarovanja je temelj zaupanja med zavarovalnico in skleniteljem zavarovanja.

Zavarovalnica in sklenitelj zavarovanja se ob sklenitvi pogodbe dogovorita o vseh podrobnostih. Izven teh dogovorov hkrati obe strani pričakujeta dobre poslovne odnose. Kar pomeni, da se vsak od skleniteljev pogodbe zavezuje aktivno sodelovati ob vseh nastalih primerih obveznosti iz pogodbe. Aktivnost sodelovanje pomeni, da se dosega največji možni učinek v korist ene ali druge strani. V primeru, da nastane škoda zavarovancu, mora zavarovalnica aktivno sodelovati s tem, da primer hitro in pošteno obravnava ter v najkrajšem možnem času izpolni svoje obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalne pogodbe. Zavarovanec mora prav tako izpolniti svoje obveznosti ter po svojih močeh skrbeti, da se izpolnijo vse obveznosti iz zavarovalne pogodbe. Izračun zavarovanja hkrati upošteva še druge dejavnike. Zavarovalnica in zavarovanec sta zgolj del dejavnikov, ki jih upošteva izračun zavarovanja. Vsaka zavarovalnica se danes nahaja in deluje v konkurenčnem okolju. Kar pomeni, da izračun zavarovanja upošteva tudi konkurenčne zavarovalnice. Izračun zavarovanja se v marsičem naslanja na lastnost konkurenčnega okolja. Zavarovalnica je v določenem okolju novost, lahko ima prevladujoč položaj, lahko ima manjši tržni delež. Nobena od lastnosti ni zanemarljiva, zato mora izračun zavarovanja to upoštevati. Zavarovalnica, ki ima prevladujoč položaj ima mnoge prednosti. Hkrati pa tudi slabosti. Konkurenca si na vsak način prizadeva pridobiti enak ali vsaj približno enak položaj. To počne z mnogimi aktivnostmi. Izračun zavarovanja je na drugi strani zahteven, ko se zavarovalnica uveljavlja na določenem trgu. Na njem ji je marsikaj tuje, zato mora temelje graditi še posebej previdno. V prvi vrsti mora zgraditi zaupanje med potencialnimi zavarovanci. V ta namen ima na voljo mnoge aktivnosti, ki zavarovance prepričajo ali motivirajo k sklenitvi enega ali več zavarovanj.

Izračun zavarovanja je zelo zahtevno opravilo, saj mora upoštevati, da zavarovalnica na trgu ni sama ampak se nahaja v konkurenčnem okolju, katerega sestavljajo druge zavarovalnice.

Izračun zavarovanja za vas

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja