Izračun zavarovanja mora biti opravljen tako, da so upoštevani dobri poslovni običaji .

Vsak izračun zavarovanja mora biti opravljen na temelju elementov zavarovalne pogodbe. Elementi zavarovalne pogodbe omogočajo izračun zavarovanja. Zavarovancu ob nastali škodi prejme na podlagi zavarovalne pogodbe in vplačanih premij, točno določeno izplačilo škode. Poleg izplačila škode je za zavarovanca pomembno, da je ocena škode opravljena hitro in pošteno. Enako velja za izplačilo škode. Opravljeno mora biti hitro, v razumnem roku in pošteno.
Izračun zavarovanja je pošten za obe strani, saj se v primeru oškodovanja zavarovanec ne bo več odločil za isto zavarovalnico kot v preteklosti. Najverjetneje ga bo napačen izračun zavarovanja prepričal v zavarovanje pri konkurenčni zavarovalnici. Izračun zavarovanja tudi ne sme ogroziti poslovanja zavarovalnice, saj bi na ta način lahko trpeli lastniki in drugi zavarovanci. Za zavarovalnico je izračun zavarovanja posebno zahteven, ko se odloča za nove zavarovalne produkte ali vstop na nov trg. Pomoč, ki jo pri tem ima je lastna informacijska tehnologija, v preteklosti dobro vodena statistika ter dobre ocene iz preteklosti. Informacijska tehnologija v sodobnem času zelo napreduje, zato je pomembno, da zavarovalnica temu napredku sledi ter svojo informacijsko tehnologijo nadgrajuje, obnavlja s sodobnejšo ter skrbi za izobraževanja kadra, da bo znal učinkovito uporabljati informacijsko tehnologijo. Statistika omogoča, da je izračun zavarovanja za nove zavarovalniške produkte ali nove zavarovalniške trge osnovan na realnih ocenah. Dobra statistika omogoča, da se določi trend določenih vrednosti in dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost novih zavarovalnih produktov in nastopanja zavarovalnice na novih trgih. Izračun zavarovanja je lahko napačen, kar se najhitreje opazi v primerjavi z uspešnostjo konkurenčnih zavarovalnic na istem trgu. Posebno ob vstopanju na nove trge mora biti zavarovalnica zelo previdna. Konkurenca, ki je na trgu že več časa ima zagotovo boljši vpogled v vse dejavnike, kateri omogočajo dobro poslovanje.

Izračun zavarovanja je zahtevna in odgovorna aktivnost.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.