Izračun zavarovanja je izračun zneska, ki ga zavarovanec plača zavarovalnici za zaščito pred nevarnostmi. Nevarnosti, ki jih zavarovalnica zaščiti z izplačilom v pogodbi določene vsote, so pogojene z predmetom zavarovanja ter rizikom zavarovanja predmeta zavarovanja. Osnovno načelo, ki ga izračun zavarovanja upošteva je sorazmernost z velikostjo rizika. Za večje rizike je izračun zavarovanja višji, kot za zavarovanje nižjega rizika. Večji riziko ob temo pomeni, da je večja verjetnost škodljivega dogodka, manjši riziko pa manjšega dogodka. Tako je možnost poplav na poplavnih območjih ali območjih ob rekah, drugih vodotokih, jezerih in podobnem večji, kot v krajih kjer je rek, jezer, vodotokov in podobnega ni, količina letnih padavin pa je manjša.

Za izračun zavarovanja so potrebna upoštevanja matematičnih zakonitosti ter upoštevanje statističnih podatkov . Statistični podatki se nanašajo na vrsto dogodkov, vrednosti in drugih statističnih značilnosti predmeta zavarovanja iz preteklih obdobji. Na račun teh statističnih podatkov iz preteklosti je možno oceniti dogodke, vrednosti in druge statistične značilnosti v prihodnosti. Veliko vlogo pri tem ima trend, ki glede na podatke iz preteklosti, napoveduje oceno gibanja vrednosti, dogodkov in drugih statističnih podatkov v prihodnosti. Izračun zavarovanja je posebno težaven, kadar zavarovalnica sklepa zavarovanja na novih geografskih področjih, uvaja nove zavarovalniške produkte in nove zavarovalniške poti. Izračun zavarovanja mora zavarovalnici omogočati zastavljen tržni delež, dobiček, kakovost in vse cilje, ki so navedeni v strategiji poslovanja za določeno obdobje.

Izračun zavarovanja je enako zahteven, ko je na trgu veliko ponudnikov, cene pa pri zavarovancih zelo občutljiva lastnost po kateri se odločajo za sklenitev zavarovanja. V takem primeru zavarovalnica izračun zavarovanja prilagodi na eni strani vsem ostalim konkurenčnim ponudnikom, na drugi pa zavarovancem ter njihovi oceni ustreznosti cene zavarovanja. Enako zahteven je izračun zavarovanja v zvezi z pričakovanji na izbranem ciljnem tržišču in zastavljene trženjske cilje.

Izračun zavarovanja je lahko izražen v absolutnih zneskih, odstotkih ali drugih vrednostnih osnovah.

http://www.vzajemna.si/

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.