Gornji Petrovci zasedajo gričevnato pobočje .

Novejši del naselja Gornji Petrovci pa se nahaja v dolini, ki jo zaznamuje Peskovski potok . Istoimenska občina leži v severovzhodnem delu Goričkega. To je gričevnata pokrajina ob tromeji z Madžarsko in Avstrijo. Občina obsega ozemlje veliko sedeminšestdeset kvadratnih kilometrov, razdeljeno je na tri krajevne skupnosti Gornji Petrovci, Križevci in Šulinci. Center predstavlja vas Gornji Petrovci v kateri je tudi sedež občine ter številne pomembne ustanove. To so zdravstveni dom, lekarna, osnovna šola, policijska postaja, poslovni center z banko, pošto, trgovinami ter drugimi pomembnimi ustanovami. Večji del prebivalstva občine Gornji Petrovci se ukvarja s kmetijstvom, med panogami prevladuje živinoreja, predvsem pridelava mleka. V minulih obdobjih je zaznati povečanje zanimanja za sadjarstvo in vinogradništvo. Ta trend je moč opaziti predvsem v vaseh vzhodnega dela občine Gornji Petrovci. O bogati in pestri zgodovini na območju občine pričajo številni umetnostni in zgodovinski spomeniki. Med najpomembnejše sodijo pozno gotska cerkev svete Trojice ali Nedela v Gornjih Petrovcih ter cerkev svete Ane v Boreči. Slednja se nahaja na slikovitem kraju, sredi borovi gozdov. Mogočni sta tudi evangeličanski cerkvi v križevcih in Gornjih Petrovcih. Evangeličanska cerkev v Križevcih je iz konca osemnajstega stoletja. Gornji Petrovci pa imajo evangeličansko cerkev iz leta tisoč osemsto štiriindvajset. V ozki dolini leži na neradnovski Mali Krki star Lenarčičev mlin. Zgrajen je bil že leta tisoč osemsto sedemdeset, na začetku enaindvajsetega stoletja je bil temeljito obnovljen. Z zajezitvijo potoka ob mlinu je nastalo jezerce, na njegovem bregu je urejeno otroško igrišče ter prostor za razne zabave na prostem. Občina Gornji Petrovci se lahko pohvali tudi z izvirom čiste in mrzle vode Mrzli stüdenec, ki nudi nepresahljiv vir osvežitve tudi v najbolj vročih poletnih dneh. Za pestrost dogajanja skrbijo številna kulturna, folklorna, turistična in športna društva.

Gornji Petrovci je prijetno okolje polno številnih naravnih in kulturnih znamenitosti.

http://www.mojaobcina.si/gornji-petrovci/

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.