Finančno svetovanje je pomoč podjetnikom ali fizičnim osebam

Finančno svetovanje lahko nudi pomoč podjetnikom ter fizičnim osebam, ki jim področje financ povzroča težave. V osnovi je finančno svetovanje množica nasvetov, ki jih pravnim ali fizičnim osebam potrebuje pri obvladovanju prihodkov in odhodkov nudi finančni svetovalec. Razlika med finančnim svetovanjem fizičnim ali pravnim osebam je velika, osnovna načela pri tem ostajajo praktično enaka.

Finančno svetovanje s finančnim strokovnjakom
Pri finančnem svetovanju profesionalna etika zavezuje svetovalca k molčečnosti

Prihodki in odhodki sta osnovi prvini finančnega področja

Osebni prihodki ali prihodki poslovanja ter na drugi strani odhodki sta osnovi, na katerih temelji osebno ali podjetniško finančno svetovanje. Največ učinkov lahko finančno svetovanje če poveča prihodke ter zmanjša odhodke. Možnosti za povečanje prihodkov je veliko, prav tako možnosti za zmanjševanje odhodkov ne primanjkuje. V primeru osebnih financ oziroma financ fizičnih oseb je veliko možnosti že pri izboljševanju osnovnih navad in ravnanj. Osebi ne bodo nič pomagali še tako veliki prihodki, če jih nerazumno veliko ali v velikem obsegu troši.

Zelo osnovna možnost za povečanje prihrankov lahko nudijo razne ponudbe finančnih ustanov, kot so varčevanje, delnice, vzajemni skladi, zavarovanje in podobno. V naštetih primerih finančno svetovanje predlaga poljubno izbrani del dohodkov nameniti v bolj ali manj tvegane naložbe. V obeh primerih se oseba prihranke ne bo namenila potrošnji, ampak investiciji. Pri tveganih naložbah ima dodatno možnost višjih dobičkov, ob upoštevanju tveganja.

Manj tvegane naložbe imajo nižje dobičke, vendar je dobiček zagotovljen. V nekaterih primerih do določene višine za varnost naložbe oziroma prihrankov garantira država. Bolj ali manj tvegane naložbe finančno svetovanje lahko predlaga tudi pravnim osebam ali podjetnikom. Z njimi imajo pridobljene različne koristi, odvisno predvsem od vrste naložbe. Podjetnik se poleg višjega ali nižjega dobička naložbe odloča tudi med različno likvidnostjo, tveganjem ter drugimi lastnostmi naložbe. Prednost takšne naložbe na splošno je v tem, da nudi vir dohodkov ali sredstev v primeru nastalih negativnih posledic poslovanja. Za finančno svetovanje velja, da je osebna pomoč ali pomoč podjetnikom na področju financ.

 

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.