Dodatno zdravstveno zavarovanje omogoča zavarovancu, da je zdravstvena oskrba zagotovljena na višjem nivoju.

Za dodatno zdravstveno zavarovanje se odloča vsak zavarovanec sam, zdravstveno prostovoljno zavarovanje mu nudi dodatne pravice. Zdravstvena oskrba se je razvijala skozi dolga stoletja, mnogi danes aktualni sistemi organiziranega zdravstvenega varstva izvirajo iz prejšnjih stoletji. Na razvoj danes znanega zdravstva je v veliki meri vplivala industrijska revolucija, ki je na eni strani terjala več poškodb in bolezni, na drugi pa tudi nudila vedno več možnosti za uspešno zdravljenje. Pred tem je bilo zdravstvo na splošno slabo razvito, če ga pogledamo z današnjega vidika se nam bo zdelo kar grozljivo. Že zgolj takratna zdravila in njihovi odmerki, so v marsikaterem primeru danes blago rečeno zdravju škodljivi. V času industrijske revolucije, se je zgodil pomemben korak naprej. Postalo je jasno, da je potrebno zdravstveno oskrbo na območju države urediti in jo zgotoviti vsem državljanom. Danes znan model zdravstvenega zavarovanja je na območju Slovenije obstajal že ob koncu osemdesetih let devetnajstega stoletja. Za dodatno zdravstveno zavarovanje se je bilo mogoče odločati veliko kasneje. Postalo je del prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki je nadgradnja osnovnega. V osnovi je urejen po modelu iz devetnajstega stoletja, dodatno zdravstveno zavarovanje omogoča pridobitev dodatnih pravic. Za omenjeni model zdravstvenega zavarovanja je značilno, da morajo vsi državljani s prihodki , plačevati prispevke v ustreznem deležu. Prispevke plačujejo ustanovi, ki je neprofitna nosilka zdravstvenega zavarovanja. Osebe brez dohodkov, so po tem sistemu upravičeni do osnovnega zavarovanja po principu solidarnosti. Lahko pa se odločijo za dodatno zdravstveno zavarovanje ali druge možne oblike prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Odločitev za dodatno zdravstveno zavarovanje lahko poleg njih sprejme vsak, ki želi pridobiti dodatne koristi in pravice. Predvsem gre za koristi iz naslova kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev.

Dodatno zdravstveno zavarovanje zagotavlja zdravstveno varstvo, ki zavarovancu nudi več ter ga manj bremeni.

Več informacij

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.