Strokovni prevajalec pri svojem delu uporablja leksikone, strokovno literaturo, dvojezične slovarje z različnih področij prevajanja, itd. Prevodi morajo ohraniti pomen besedila iz izvirnika in s tem tudi čim večjo terminološko in pomensko enakovrednost besedil. Prevajalci se ukvarjajo tudi z prevajanjem na sodišču. Sodni tolmači so tako osebe, imenovane za nedoločen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine.

Prevajalec se mora pred sprejemom naročila dogovoriti za pogoje dela. Določiti je potrebno kakovost prevoda, rok izdelave, ceno in rok plačila. V kolikor niste vešči v pogajanjih so vam na voljo priporočila društva prevajalcev, kjer se določi tudi cena avtorske ali obračunske strani prevoda. Poslovna uspešnost prevajalca je odvisna predvsem od kakovosti in pravočasnosti opravljenega dela ter od spretnosti pri pridobivanju naročil.

Za strokovna prevajanja se od prevajalca pričakuje široka splošna izobrazba in določena specializacija na področjih dela. Tukaj je največji pomanjkanje slovarjev in podobne literature za prevajanje iz slovenščine ali v slovenščino. Zaradi hitrega jezikovnega napredka in premalega števila strokovno specializiranih slovarjev se morajo prevajalci posluževati še dodatnih jezikovnih virov. Takrat govorimo že o raziskovalno-terminološkem delu.

V naših razmerah je strokovno prevajanje zelo težko intelektualno delo, veliko težje kot pri narodih z bolj razširjenim jezikom. Zato je delo prevajalca nemogoče primerjati z delom nemškega ali italijanskega prevajalca. Primerjava je možna le s prevajalci, ki prevajajo enako razširjene jezike kot je naš jezik – slovenščina.

Medtem ko strokovni prevajalec skrbi za ohranitev pomena besedila iz izvirnika in s tem doseči čim večjo terminološko in pomensko vrednost besedila, je cilj književnega prevajalca lepota, približevanje notranjemu čutenju pisatelja izvirnika.

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.