Preračun bruto v neto ni zahteven

Bruto neto znesek je razmeroma preprost matematičen izračun. Bruto neto preračun nam lahko olajša tudi računalniška tehnologija. Matematični ali spletni izračun Natančen izračun bruto neto je nekoliko zahteven, saj moramo upoštevati način podajanja vrednosti. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za socialno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko zavarovanje in akontacija …

Odpravnina za določen čas pomaga premostiti obdobje brez denarnih prilivov

Odpravnina za določen čas je denarno nadomestilo, ki pomaga premostiti obdobje brez tekočih denarnih prelivov. Kakšna odpravnina za določen čas pripada upravičencu je odvisno od načina prekinitve poslovnega sodelovanja. Zaposlena oseba je lahko odpuščena ali se njena pogodba o zaposlitvi izteče. V primeru prekinitve pogodbe o zaposlitvi pred njenim iztekom, je odpravnina za določen čas …

Prednosti in slabosti poklica detektiva

Detektiv je ugleden poklic, katerega ne pozna veliko ljudi. V današnjem članku si bomo ogledali nekaj prednost in slabosti tega poklica, saj je mnogim ljudem neznan. Detektivske storitve obsegajo veliko stvari. Lahko jih detektivi opravljajo za podjetja ali pa posameznike. Njihovo delo lahko tako vključuje preverjanje alkoholiziranosti na delovnem mestu, vročanje pošiljk, preverjanje spoštovanja konkurenčne …

Delo Maribor, ustvarimo si priložnosti

Delo Maribor pomeni ustvariti priložnosti za zaposlitveno kariero. Priložnosti trg dela ponuja praktično neprestano. Podjetniška iniciativa je v zelo različnih oblikah prisotna od najstarejših časov ter bo brez dvoma prisotna tudi v prihodnosti. Vsak posameznik potrebuje za življenje določena sredstva, ki jih ustvarja s svojim znanjem in sposobnostim. Kdor tako išče delo Maribor bo bolj …