CPP test za vozniški izpit

Na poti do vozniškega izpita čaka kandidate kar nekaj pomembnih mejnikov, med katerimi je en večjih gotovo tudi CPP test. Poznavanje cestnoprometnih predpisov je ključnega pomena za varno vožnjo po cesti, pravzaprav pa bi znanja s tega področja koristila prav vsem udeležencem v prometu. A prav pred pridobitvijo vozniškega dovoljenja se zahteva preverjanje teh znanj, …

Študij strojništva

Strojništvo ponuja privlačno karierno pot in tudi življenjsko usmeritev za tiste, ki jih vsaj malo zanima načrtovanje, izdelovanje in upravljanje naprav, s katerimi si vsakodnevno na različne načine lajšamo življenje. Posledično ještudij strojništva tudi precej priljubljen med tistimi, ki po končani srednji šoli iščejo možnost nadaljnjega izobraževanja. Dobro pa je že pravočasno načrtovati potek študija, …

Izobraževanje odraslih v Ljubljani

Pri izobraževanju običajno pomislimo na vertikalo zaporednih stopenj šolanja, ki se začne s predšolsko vzgojo in obvezno osnovno šolo, nato pa se nadaljuje preko srednje šole do študija na fakulteti oziroma visoki ali višji šoli. To je vzorec, ki mu sledijo mladi, ki želijo skozi formalno izobraževanje priti do želenega poklica. Izobraževanje odraslih v Ljubljani …

Višja strokovna šola

Višja strokovna šola je priljubljena stopnička na poti rednega izobraževanja, prav tako pa se pogosto za te programe odločajo tisti, ki so zaradi različnih razlogov svoje formalno izobraževanje prekinili ali zaključili že pred to stopnjo. Glede na to, da je možno že s srednješolskimi strokovnimi programi opravljati različne poklice, ni prav nič nenavadno, da so …

Izobraževanje odraslih kot del vseživljenjskega učenja

Vsi se zavedamo, kako zelo cenjena sta danes izobrazba in predvsem znanje. Žal pa vsi odrasli niso imeli priložnosti, da bi primerno izobrazbo dobili takrat, ko so bili mladi. Izobraževanje odraslih ponuja odraslim <strong>možnost dokončanja šolanja</strong> ali zvišanje izobrazbene ravni. Tako se lahko odrasli na primer vpišejo v osnovno ali srednjo šolo ter pridobijo manjkajočo …