Nakup podjetja, dober posel

Nakup podjetja je odgovoren posel . Odločitev za nakup podjetja ima različne razloge, tako lahko potencialni kupec išče nova znanja, zanima ga novo donosno tržišče , zanima ga dober posel, obstajajo pa še številni drugi razlogi. Nova znanja so danes zelo iskana, saj z njimi podjetje oziroma njegov lastnik lahko pridobiš številne konkurenčne prednosti. Problem …

Vzajemni skladi, razdelimo tveganje

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev tveganja naložbe. Razdeliti tveganje pomeni njegovo zmanjšanje s tem, da ga prenesemo na več različnih naložb. O tem znajo mnogi povedati veliko, zato ne velja za posebno znanost. Jasna je vsem, ki so že slišali za nazorno predstavo z jajci in košaro. Postane pa znanost, ko gremo v podrobnosti razdelitve oziroma …

Borza, prodam ali kupim

Borza je kraj, kjer borzni vlagatelji med seboj trgujejo. Vsak od udeležencev želi doseči svoje cilje, borza mu ponuja neštete možnosti. Velik donos je cilj čisto vsakega borznega vlagatelja, od primera do primera pa ustrezno zmanjšanj. Borzni vlagatelji so lahko psi svojih cilji optimistični, lahko dajejo prednost varnosti, nekateri dobičku . Vlagatelji, ki stojijo trdno …

Alta skladi, postanimo dober vlagatelj

Alta skladi so priložnost, ki jo dober vlagatelj s pridom izkoristi. Pojem dober vlagatelj je lahko osebno, lahko pa strokovno ocenjen. Vsaka oseba ima pravico do osebne ocene o dobrem vlagatelju, kot tudi ali Alta skladi ponujajo dobro naložbo. Pri osebni oceni pa hkrati sporočamo tudi svojo izvirnost in modrost. Izbrani Alta skladi jo v …

Rentno varčevanje, kakovost ocene

Rentno varčevanje je v mnogih primerih odvisno od tega kako kakovostna ocena je bila podana pred odločitvijo. Med vsemi možnostmi je rentno varčevanje lahko ocenjeno na različne načine. vsaka oseba oceno oblikuje na podlagi razpoložljivih možnosti. Razlike so lahko večje ali manjše, najpomembnejše pa je, da je ocena koristna. Pri tem se ne gre obremenjevati …