Borovnica omejuje ljubljansko barje na njegovem južnem delu.

Naselje Borovnica se nahaja na vstopni točki v južni del Barja. Ta točka predstavlja najbolj južni del barja. Območje občine Borovnica pa sega preko te točke in sega v njegovo notranjost do struge, ki jo ustvarja reka Ljubljanica . Južno od naselja se nahaja dolina potoka Borovniščica, dolino obdajajo gorati svet. Naravno okolje je na tem kraju bogata mešanica različnih tipo. Kotlina, kjer leži Borovnica, je bilo svoj čas plitvo jezero. Kontrast Ljubljanskemu barju daje tipična kraška pokrajina na drugem koncu, na splošno pa gre za stičišče predalpskega in dinarskega sveta. Omenjene naravne značilnosti območja so dajale odlične pogoje bivanja v starejših obdobjih zgodovine. Borovnica v slovenskem izrazoslovju ni le ime naselja na robu ljubljanskega barja, ampak tudi slastni sadež. Pogoji za uspevanje sadeža so odlične, območje se lahko pohvali z bogato bero modrih jagod. Tej posebnosti je posvečen tudi praznik borovnic. Obiskovalci imajo na območju občine številne kulturne znamenitosti. V grbu občine Borovnica je upodobljen nekdaj pomemben objekt južne železnice, zgrajen v času avstro ogrske monarhije. Od tega nekdanjega objekta je ostale le skromen steber. Začetek konca pa je prineslo izsuševanje tal, kar je neposredno vplivalo na temelje in postopno propadanje objekta. Začelo se je z raznimi omejitvami, končalo pa z dokončnim uničenjem sredi dvajsetega stoletja. Borovnica ima v povezavi z objekti južne železnice, zgrajenimi času avstro ogrske monarhije, še eno znamenitost. Ta je k sreči v veliko boljšem stanju ter nudi vpogled v kulturo gradnje takratnih časov. Obnovljena postaja je ne gradbena mojstrovina na ogled, ampak tudi zgled ohranjanja tehnične dediščine na naših tleh. Gre za enega v nizu nekdaj pomembnih, danes pa sila zanimivih objektov, ki se v večjem številu bohotijo južno, na trasi proge prosti morju.

Borovnica je polna znamenitosti, mimo katerih se ne gre zgolj voziti, ampak si jih ogledati.

http://www.mojaobcina.si/borovnica/

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.