Zdravniški pregled za vozniški izpit v Kranju, prvi korak do vozniškega izpita

Zdravniški pregled za vozniški izpit Kranj je prvi korak, preko katerega se pridobi vozniški izpit. Seveda zdravniški pregled v mestu Kranj, za vozniški izpit ni dovolj. Je pa zdravniško spričevalo pogoj, za nadaljevanje postopka pridobivanja vozniškega izpita. Z njim je strokovno potrjeno, da je kandidat zdravstveno sposoben za vožnjo motornega vozila določene kategorije v prometu.

Vozniški izpit opravite v Kranju

Zdravniški pregled, prva pomoč, tečaj CPP, praktični del

Primerno zdravstveno stanje za vozniški izpit lahko ugotovi zdravniški pregled v Kranju. Zdravniški pregled za vozniški izpit opravi zdravnik, specialist dela, kandidat ga lahko opravi v Kranju ali drugih mestih. Kandidat, ki nosi očala ali leče, mora s seboj prinesti zadnje izvide okulista. Za zdravniški pregled za vozniški izpit v Kranju ne velja starostnih omejitev. Vozniški izpit določene kategorije lahko opravi vsak, ki je sposoben in to lahko dokaže. Največ kandidatov se za opravljanje vozniškega izpita odloči kmalu po izpolnjenih minimalnih starostnih pogojih. Vendar poznamo tudi osebe, ki se za opravljanje izpita odloči kasneje. Za zdravniški pregled za vozniški izpit v Kranju torej ni starostnih omejitev navzgor. Pridobljenemu zdravniškemu spričevalu sledi naslednji korak, ki se pogosto poimenuje Prva pomoč. Gre za usposabljanje ter izpit iz nudenja prve pomoči, opravlja se na Rdečem križu. Veljavnost potrdila o opravljeni prvi pomoči časovno ni omejena. Teoretični del Cestno prometnih predpisov opravimo v šoli vožnje. Kandidati se spoznajo s prometnimi pravili, prometno signalizacijo in osnovami prometne etike. Teoretični del izpita se z drugo besedo imenuje občinski testi, opravlja se ga pred komisijo pristojnega izpitnega centra. Preverjanje znanja je računalniško. Uspešno opravljen teoretični del izpita velja tri leta. Praktični del je usposabljanje bodočih kandidatov v praksi oziroma v prometu. Program usposabljanja predvideva dvajset učnih ur, za kategorije BE, CE in F pa šestnajst učnih ur. Zadnji korak poti do vozniškega dovoljenja, začet na zdravniškem pregledu v Kranju, je vozniški izpit, ocenjuje izpitna komisija.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja