Zavod za zaposlovanje, bodimo samozavestni

Zavod za zaposlovanje omogoča individualne delovne sposobnosti predstaviti in izraziti.

Kandidiranje z namenom, da se pridobi prva služba, zahteva od kandidata veliko dodane vrednosti. To pomeni, da vsemu, kar ve in zna, ter zaradi česar je primeren kandidat, doda nekaj več. Vse kar ve mora delodajalcu predstaviti, kaj natančno to je pa ve predvsem delodajalec. Dodana vrednost pomeni, da najprej v procesu izbiranja možnosti, ki jih nudi Zavod za zaposlovanje, ter kasnejšega kandidiranja ugotovi, kaj delodajalec zahteva ter mu v nadaljevanje to predstavi. Kot prvo mora kandidat vedeti osnovno, kaj prva služba splošno zahteva, kakšna je situacija na trgu, kakšni so trendi, kaj je aktualnega in podobno. Zavedati se moramo, da delodajalec išče kandidata, ki ve nekaj več kot ostali kandidati, zelo vesel pa je, če v razgovoru dobi občutek o njegovi konkurenčni prednosti. Zavod za zaposlovanje pri tem koristi z aktualnimi informacijami. Razgovor ne sme biti zgolj odgovarjanje na vprašanje, ampak je zaželeno, da sami postavimo vprašaja. Uspešen kandidat, bo potem na ta vprašanja podal odgovore, ki kažejo na njegovo primernost. Ko je prva služba v procesu kandidiranja, velikokrat potencialni delodajalec ali njegov predstavnik, da prosto besedo kandidatu, kateremu je kandidiranje omogočil Zavod za zaposlovanje. Iz komunikacije želi delodajalec predvsem izvedeti, kakšna je kandidatova razgledanost. Pri tem ni pomembno zgolj poznavanje aktivnosti za katero kandidira, ampak tudi konkurenčno okolje, aktualne novosti in podobno. Četudi je prva služba v pogojih, ki jih Zavod za zaposlovanje objavlja opisana, lahko kandidat predstavi, kako si jo sam zamišlja. Pri tem pa mora na eni strani ostati na osnovah oziroma trdnih temeljih, zaželen pa je tudi pogled v prihodnost, nove ideje in podobno. Temeljijo lahko na informacijah, ki jih nudi Zavod za zaposlovanje ali na drugih virih. Ker so te ideje nove, predstavljajo prihodnost za delodajalca.

Zavod za zaposlovanje je dober vir zaposlitvenih možnosti.

Več

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.