Vsš Kranj nudi pridobivanje izobrazbe

Vsš Kranj nudi pridobivanje izobrazbe. Odločiti se je mogoče za izobraževalni program inženir logistike, strojništva ali elektroenergetike, ekonomist, računovodstvo in poslovni sekretar: https://www.bb.si/bb-izobrazevanje/visja-strokovna-sola

Programi inženir logistike, strojništva ali elektroenergetike, ekonomist, računovodstvo in poslovni sekretar

Inženir logistike je program, s katerim ima Višja šola Kranj četrt stoletja dolge izkušnje. Logistika je vedno bolj cenjeno in pomembno področje, zato je zanimanje za kadre s področja logistike vedno večje. Pri izobraževanju sodelujejo s podjetji, ki veljajo za paradne konje slovenskega gospodarstva. Diplomanti s tem pridobijo potrebno teoretično znanje združeno s strokovnimi izkušnjami in kompetencami. Program inženir strojništva na Vsš Kranj oblikujejo predavatelji, ki so zaposleni na različnih ravneh v podjetju. V diplomskih nalogah se zato bodoči diplomanti soočijo s praktičnimi primeri tehnoloških izboljšav, inovacij in prenov.

višja strokovna šola kranj

Pridobijo novo znanje, katerega lahko kasneje uporabljajo v delovnemu okolju večjega ali manjšega podjetja. Inženir elektroenergetike je program Vsš Kranj, ki ga odlikuje mešanica teoretičnega znanja in konkretnih primerov iz prakse. Program oblikujejo strokovnjaki, ki izkušnje iz delovnega okolja prenašajo na študente. Z pridobljenimi znanji študentje lahko pomembno prispevajo k tehnološkemu razvoju in napredku. Sposobni bodo bolje reševati različne probleme na področju elektroenergetike. Računovodstvo je višješolski študijski program Vsš Kranj, usklajen z zahtevami bolonjske deklaracije in ovrednoten po evropskem kreditnem sistemu ECTS. Program je Višja šola Kranj oblikovala tako, da študente motivira in vodi k pridobivanju konkretnega znanja. Študij je posebej primeren za odrasle, saj je izveden v popoldanskem času, zaključiti pa ga je mogoče v dveh letih. Program ekonomist na Vsš Kranj povezuje znanja komunikacije in tujih jezikov s konkretnimi področji financ, organizacije in trženja. Višja šola Kranj spodbuja združevanje teorije in prakse. Program poslovni sekretar študente nauči upravljanje s časom, obvladovanja področja administrativne logistike, dobrega komuniciranja v slovenskem in tujem jeziku. Obstoječe znanje je mogoče nadgraditi z najnovejšimi trendi v pisarniškem poslovanju. Vsš Kranj nudi kakovostno izobraževanje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja