Računovodstvo je pomembna poslovna funkcija in ga mora imeti vsako podjetje. Zajema:

  • Knjigovodenje: to je evidentiranje poslovnih dogodkov. Te poslovne dogodke je potrebno zapisovati v poslovne knjige.
  • Računovodenje: je širši pojem od knjigovodenja. Zajema obračunavanje, predračunavanje in tudi načrtovanje poslovanja.

Računovodstvo, ki ga morajo voditi v velikih podjetjih se zelo razlikuje od vodenja računovodstva v majhnih podjetjih. To pa zato, ker se tudi obseg dela zelo razlikuje in tudi zahtevnost je različna. Če je podjetje zelo majhno in zadostuje nekim kriterijem, lahko vodi podjetje enostavno knjigovodstvo. Velika večina podjetij se odloči za takoimenovano zunanje računovodstvo, računovodski servis. Razlogi za tako odločitev so lahko zelo različni. Večinoma je največji vzrok strošek, ki ga ima podjetje z računovodjo, če ga zaposlijo. Stroškovno se veliko bolj izplača imeti računovodski servis. Velikokrat je vzrok tudi v tem, da je težko najti sposobnega in izkušenega računovodja. Računovodstvo znotraj podjetja imajo večinoma samo zelo velika podjetja z več zaposlenimi.
Če ste lastnik manjšega podjetja in razmišljate prepustiti vodenje vaših računov strokovnemu podjetju, potem vam lahko zagotovimo da so oni pravi naslov za vas!

Prednosti računovodskih servisov.

Največja prednost je v tem, da so stroškovno najbolj dostopni in tudi strokovnost servisov je visoka. Če strokovno niso na visokem nivoju, velikokrat računovodski servis pride na slab glas in v kratkem času lahko propade. Obstajajo tudi večji računovodski servisi, kateri nudijo podjetjem vso podporo na različnih področjih. Imajo tudi svetovalno funkcijo. So s podjetjem tako povezani in enakovredni partnerji s podjetjem, da delujejo kot , da so znotraj podjetja. Velikokrat se zgodi, da se mlada podjetja odločijo, da bodo poslovne dogodke vodili sami, nekdo iz družine. Mnenja so, da lahko vodijo sami, ker je možno kupiti programe za vodenje knjig tudi, če nimajo izkušnje. Velikokrat se zgodi, da prvi problemi nastanejo ob obisku inšpekcije. Neprestano spreminjanje zakonov je potrebno vsakodnevno spremljati. Problem vodenja računovodstva sami doma nastane tudi, ko se poveča poslovanje. Takrat je pa skoraj nujno poiskati za vodenje računovodstva nekoga od zunaj, ki ima veliko več izkušenj in strokovnega znanja.