Zdravstveno zavarovanje po 26. letu

Zdravstveno zavarovanje je obvezno, na srečo pa je sistem dobro urejen in večinoma ni treba skrbeti glede plačevanja v skupni sklad zavarovanja. Moramo pa biti pozorni na to, kako je naše zavarovanje urejeno, predvsem takrat, ko se bližamo kakšnim spremembam, ki utegnejo spremeniti stanje glede zavarovanja. Pomembno je pomisliti na zdravstveno zavarovanje po 26. letu – to je običajno prva prelomnica, na katero moramo biti pozorni. Pred 26. letom so mladi običajno zavarovani kot družinski člani, zato z zavarovanjem sami praktično nimajo opravka. Zdravstveno zavarovanje po 26. letu pa zahteva nekaj več pozornosti, saj po tej starosti ta ureditev ni več možna. Tudi prej se lahko zgodi, da otrok nima več pravice do koriščenja takšne ureditve, če opusti šolanje in spremeni svoj status. A po 26. letu pride v vsakem primeru do spremembe, ki zahteva prilagoditev – tudi tisti, ki še študirajo, bodo morali zdravstveno zavarovanje po 26. letu urejati sami, ne več po starših.

Ko gremo v tujino se je dobro zavarovati

Katere opcije ponuja zdravstveno zavarovanje po 26. letu?

Pravzaprav zdravstveno zavarovanje po 26. letu ni kakšna posebna kategorija, temveč privzeto stanje. Pred tem pač velja možnost uveljavljanja zavarovanja po starših, zato se niti ne sprašujemo o možnih ureditvah.Zdravstveno zavarovanje po 26. letulahko uredimo na različne načine, enako velja za ureditev prej, če zavarovanec ni več vzdrževani družinski član. Najpogosteje se uredi zavarovanje preko delovnega razmerja, lahko pa se zavarovanec zavaruje tudi kot občan, če ustreza določenim pogojem. V nekaterih primerih pride v poštev tudi denarna socialna pomoč, ki krije prispevke za zavarovanje. V vsakem primeru pa je treba pravočasno izbrati pravo rešitev za zdravstveno zavarovanje po 26. letu, saj lahko v nasprotnem primeru pride do velikih nevšečnosti. Poleg tega veljajo za nove ureditve zavarovanja lahko tudi določene čakalne dobe, preden lahko začnemo koristiti vse ugodnosti, ki jih ponuja zavarovanje. Preverite ponudbo zavarovanj na vzajemna.si.

Zdravstveno zavarovanje za študente pametna odločitev

Študent je oseba, ki obiskuje izbrani visokošolski oziroma univerzitetni program šolanja na eni od univerz. Slovenski zdravstveni sistem jim omogoča zdravstveno zavarovanje za študente in temu primerno oskrbo na več načinov. Do dopolnjenega šestindvajsetega leta je redni študent obravnavan kot družinski član zavarovane osebe. Najpogosteje so to starši. Izredni študentje so prav tako obravnavani kot družinski člani, dokler nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi oziroma ni prijavljen kot brezposelna oseba na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Po spremembah zakona pred skoraj desetletjem, morajo študentje potem, ko dopolnijo šestindvajset let skleniti dodatno zdravstveno zavarovanje za študente, kot družinski član pa ne more biti več zavarovan. Na voljo sta mu dve opcije in sicer, da se zavaruje kot občan občine v kateri ima stalno prebivališče, da zaprosi za denarno socialno pomoč ter da se zavaruje kot samostojni zavezanec preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Možnosti, ki so mu na voljo izbere preko kriterijev, omogočajo izbrati najboljše zdravstveno zavarovanje za študente. Pomembno vlogo pri tem igrajo predvsem dohodki, živi sam oziroma v skupnem gospodinjstvu. S tem postane njegov položaj podoben kot položaj ostalih zavarovancev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kar pomeni predvsem odločitev izbrati zdravstveno zavarovanje za študente kot dodatno ali dopolnilno opcijo. Med njima je precejšnja razlika, študent sam pa ima lahko tudi individualne potrebe. Dodatno in dopolnilno zavarovanje predstavljata obliki prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje ni obvezno, zavarovanec sam se bo odločil bodisi sprejeti ali zavrniti ponujeno ponudbo. Dopolnilno je namenjeno kritju razlike do polne vrednosti zavarovalnih storitev, ki jih zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, dodatno pa zagotavlja večji obseg pravic. Individualne potrebe študenta so lahko na različne načine drugačne od drugi študentov oziroma zavarovancev. Zdravstveno zavarovanje za študente je zato v precejšnji meri samostojna odločitev .

Zdravstveno zavarovanje za študente omogoča kakovostno zdravstveno oskrbo.

Dodatno zavarovanje v svetu naključij

Nepredvidljivi dogodki in nenadne bolezni, ki dnevno presenečajo posameznike, so več kot dober pokazatelj tega, da je dodatno zavarovanje več kot smiselno skleniti. Mnogi so prepričani, da imajo svoje življenje pod nadzorom in da se jim zaradi tega ne more zgoditi nič, kar bi ogrožalo njihovo zdravje. Skleniti dodatno zavarovanje se takšnim posameznikom zdi nesmiselno, denar, ki a vplačujejo pa vržen proč, saj ga nikoli ne koristijo. Vendar običajno gre v tem primeru za mlade posameznike, ki le redko zbolijo in so v cvetu mladosti, ko je verjetnost bolezenskih dogodkov precej zmanjšana. Vendar kaj pa, če nekega dne, nič hudega sluteč, nerodno stopi na stopnico in si zlomi nogo? Lahko je v življenju še tako previden, pa nihče ne šteje ravno vsakega koraka, ki ga naredi in pogleda na vsako stopnico, na katero stopi.

Prav zato je dodatno zavarovanje tako pomembno, ker nas ščiti ravno v tistih trenutkih, ko nismo pazljivi in takšnih trenutkov ni malo. Pomislimo samo v kuhinji, kaj se vse lahko zgodi. Vroča voda, ki se lahko polije, oster nož, ki lahko zdrsi po prstu, vroč štedilnik, ki se ga lahko po pomoti dotaknemo. Vse te vedno grozeče poškodbe kažejo, da je dodatno zavarovanje smiselno, kajti v primeru, da ga nismo sklenili, bomo morali plačati vse dodatne stroške, ki jih ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Nekdo bo lahko še vedno ugovarjal, da tisti, ki je previden, se nikoli v kuhinji ne bo opekel. Prav, to lahko še vedno sprejmemo, ampak kaj pa v primeru virusov? Nihče se ne more zaščititi pred njimi, saj ne živi v sterilnem okolju. Delovno mesto, trgovina, javni prevoz itn. so mesta, kjer se jim preprosto ne more izogniti. Če torej dobro pogledamo, je v vsakem primeru smiselno imeti sklenjeno dodatno zavarovanje, ker dogodkov v življenju nihče ne more popolnoma nadzorovat, ker so podvržena naključjem.

http://www.vzajemna.si/