Zavod za zaposlovanje in brezposelna oseba

Zavod za zaposlovanje je kraj, kjer brezposelna oseba dobi veliko v pomoč pri reševanju zaposlitvenih problemov.

Sodoben zavod za zaposlovanje ima prvenstveno nalogo, da ureja področje dela na svojem območju. Pri tem velja zavod za zaposlovanje za vodilno ustanovo na svojem območju, ko govorimo o področju dela. Skozi čas se področje dela spreminja, skladno s tem se spreminja tudi zavod za zaposlovanje. V primeru, da bi pogledali zavod za zaposlovanje izpred desetletja ali več desetletji, ga verjetno ne bi prepoznali. Oziroma bi nam bile številne takrat aktualne značilnosti, ki jih je ime zavod za zaposlovanje v preteklosti neznanka. Ena večjih sprememb je sodobnost. To pomeni, da je prisotno vse, kar je ta hip sodobno v regiji pa tudi globalu. V preteklosti tega ni bilo, ker ni obstajalo niti v regiji in v globalu. Pomembna pridobitev je sodoben način informiranja. Sodoben način informiranja omogoča, da se uporabniki hitro in enostavno seznanijo z informacijo, katero želijo ali pa to informacijo poiščejo preko različnih virov. Uporaba je na ta način olajšana, saj v primerjavi s klasičnimi načini ponuja številne prednosti. Tako se lahko na enostaven način dokopljejo do cele vrste možnih informacij. Iskanje je olajšano preko logičnih postavitev. Vsakdo se na takšni postavitvi znanje, hitro bo našel tisto kar išče. Klasični načini so danes vsekakor še vedno v uporabi, vendar je uporabe v primerjavi s sodobnim na številne načine bolj kompleksna. Iskalci zaposlitve so na tako soočeni s ponudbo, ki omogoča različne načine uporabe. S tem se poistoveti na poseben način z delodajalcem. Delodajalec je prav tako soočen z vedno novimi stanji in dogodki, ki so povezani z njegovo uspešnostjo na trgu v odnosu do konkurence, spreminjajo se situacije znotraj podjetja in podobno. Zato lahko dober vtis o tem, kaj je aktualno na področju dela.

Zavod za zaposlovanje je osrednja ustanova na trgu dela.

http://mojazaposlitev.si/kariera/prijava-na-zavod-za-zaposlovanje/

Zavod za zaposlovanje in iskanje dela

Veliko oseb prvič naleti na zavod za zaposlovanje takoj za tem, ko dokonča proces šolanja. Najprej pa je potrebno razčistiti nesporazum. Oseba, ki je pravkar končala šolanje, ni upravičena do nadomestila za brezposelnost, tudi če se prijavi v evidenco brezposelnih oseb. Šele tiste osebe, ki imajo določeno delovno dobo, ki ni bila prekinjena, in imajo plačane prispevke, so upravičeni do nadomestila za brezposelnost. Drugih socialnih korektivov zavod za zaposlovanje ne izplačuje. Socialna pomoč je korektiv, ki ga upravičena oseba pridobi na centrih za socialno delo, kar je prav druga institucija kot zavod za zaposlovanje.

Ena izmed osnovnih funkcij, ki jih ima zavod za zaposlovanje, je posredovanje dela med delodajalci in iskalci zaposlitve. Če ste na začetku svoje karierne poti, potem se boste v iskanje prve zaposlitve morali podati na zelo odločen način. V zaposlitvenem žargonu se temu reče, da boste delo iskali na proaktiven način. Pri temu pa vam seveda lahko precej pomaga tudi zavod za zaposlovanje.

V tem okviru zavod za zaposlovanje pripravlja različne delavnice, na katere se lahko prijavimo in dobimo številne nasvete, kako poleg običajnega pregledovanja seznamov s prostimi delovnimi mesti še najti priložnosti za zaposlitev. Zavedati se morate, da zavod za zaposlovanje ne bo našel dela vsakomur, ampak da bo moral posameznik veliko na tem področju iskanja dela storiti predvsem sam. Pomembno je aktivno iskanje dela, kar pomeni, da se mora posameznik osebno angažirati pri iskanju. Dobe primer je tudi pošiljanje ponudb za delo podjetjem, ki dejansko sploh ne razpisujejo prostih delovnih mest. Če imate v mislih kakšno podjetje, kjer bi želeli delati, potem mu lahko pošljete ponudbo, kjer predstavite, kako bi vi izboljšali proces dela v tem podjetju, zakaj bi bili zanj nepogrešljivi, kako bi povišali dodano vrednost itn. Seveda vam lahko zavod za zaposlovanje pri iskanju dela pomaga, ne more pa biti to edini okvir iskanja.

http://www.mojazaposlitev.si/

Evidenci, ki ju ureja zavod za zaposlovanje

Tistim, ki iščejo zaposlitev, lahko na številne načine pomaga zavod za zaposlovanje. V Sloveniji je to uradni organ, ki skrbi za nemoteno delovanje na trgu delovne sile. To pomeni, da se zavod za zaposlovanje aktivno vključuje v trg dela, s tem da povečuje zaposljivost iskalcev zaposlitve. Zelo pomembna informacija, ki je povezana s tem, je, da zavod za zaposlovanje izvaja številne tečaje, prek katerih iskalci zaposlitve lahko pridobijo nove veščine, ki jim nato pomagajo pri iskanju zaposlitve. Poleg tega pa poskrbi tudi za tiste, ki so že dolgo časa brezposelni zaradi strukturnih sprememb, v katerih se je znašel trg delovne sile, in sicer na takšen način, da omogoči prekvalifikacijo.

Zavod za zaposlovanje skrbi tudi za pomembne evidence, ki kažejo na stanje trga delovne sile. Najpomembnejša je evidenca brezposelnih oseb. V njo se lahko prijavite tako, da se zglasite na zavodu ali pa to opravite prek elektronske prijavnice. Vendar pa morate zadostiti tudi nekaterim pogojem za to, da se lahko v to evidenco vpišete. Seveda ne smete biti v delovnem razmerju, niti ne smete biti samozaposleni. Poleg tega ne smete biti poslovodna oseba in ne smete imeti statusa dijaka, vajenca ali študenta oz. status udeleženca izobraževanja odraslih, če ste mlajši od 26 let.

Poleg te evidence ureja zavod za zaposlovanje tudi evidenco iskalcev zaposlitve. To seveda ni ista evidenca, saj se vanjo lahko vpišejo tudi zaposleni, samozaposleni, upokojeni, študenti in dijaki ter vsi, ki so na kakršenkoli način delovno neaktivni. Tipičen primer zaposlenega, ki se vpiše v listo iskalcev zaposlitve, bi bil nekdo, ki ni zadovoljen s trenutno zaposlitvijo, ali pa nekdo, ki pričakuje, da bo dobil odpoved, ker gre podjetju finančno izjemno slabo. Poleg teh evidenc zavod za zaposlovanje ureja tudi izplačila za primer brezposelnosti, pri čemer je vpis v evidenco brezposelnih oseb nujen, če oseba želi to pravico uveljaviti.

Zavod za zaposlovanje pri iskanju zaposlitve

ZaposlovanjeZavod za zaposlovanje je uradni organ, na katerega se morajo prijaviti vsi, ki so brezposelni, če želijo koristiti pravice, ki jim kot brezposelnim pripadajo. Poleg tega pa ima zavod za zaposlovanje pomembno vlogo pomoči pri iskanju zaposlitve. Vendar pa iskalec zaposlitve ne sme naivno verjeti, da mu bo zavod za zaposlovanje pridobil delovno mesto, če tudi sam ne o vložil določenega napora pri iskanju zaposlitve.

Uspešno iskanje zaposlitve je torej kombinacija samostojnega napora in pomoči, ki jo ponuja zavod za zaposlovanje. Vsak posameznik, ki želi v čim krajšem času najti delovno mesto, mora v iskanje stopiti na aktiven način. To pomeni, da mora dnevno spremljati objave oglasov za delovna mesta in sicer na vseh možnih koncih in krajih. Pregledovati mora časopisne objave, zaposlitvene portale in druge medije. Tudi zavod za zaposlovanje objavlja prosta delovna mesta, vendar to še zdaleč ni edini naslov s katerim lahko pridete do svoje zaposlitve.

Pomembna stvar pri iskanju dela je tudi to, da se znebite svoje sramežljivosti. Vprašajte vse svoje sorodnike, prijatelje in znance, če poznajo kakšno podjetje, ki potrebuje nekoga z vašim profilom znanj in sposobnosti. Poleg tega pa zavod za zaposlovanje večkrat organizira različne delavnice, kjer se lahko naučite različnih spretnosti, ki vam bodo pomagale pri iskanju zaposlitve. Zelo pomembno je, da obvladate pisanje prošenj za delovno mesto in pravilno ter lično oblikovati svoj življenjepis in vanj vključiti le tiste podatke, ki so zares pomembni. Zavod za zaposlovanje vam lahko pri tem veliko pomaga z nasveti, vsekakor pa je uspešnost najbolj odvisna od vas samih.

Zavod za zaposlovanje