Dodatno zavarovanje vam lahko koristi takrat, ko to najmanj pričakujete

Verjetno se vsi velikokrat sprašujete, zakaj bi sploh imeli sklenjeno katerokoli obliko zavarovanj. Je že res, da si nihče ne želi zboleti, ampak imamo na to sami zelo malo vpliva. Tako se nam lahko pojavi bolezen ravno takrat, ko to najmanj pričakujemo, pa ni potrebno, da smo stari. Dodatno zavarovanje je zato ena od oblik …

Slaba zavarovalnica

Zavarovanje je dobro imeti, pravzaprav vsaj osnovno zdravstveno zavarovanje tudi moramo imeti. S tem so kriti vsaj stroški nujnih posegov in nekaterih drugih zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev. Za kaj več pa je treba izbrati dodatno zavarovanje, ki ga najdemo pri različnih zavarovalnicah. Večinoma si lahko obetamo bolj ali manj ugodne ponudbe in zanesljivo zavarovanje, lahko …

Zavarovanje kredita – ali ga potrebujete?

Pri dolgoročnih kreditih in kreditih višjih vrednosti banka zahteva ustrezno zavarovanje. Poznamo različne vrste zavarovanj kredita. Oblika zavarovanja ne vpliva na višino anuitete. Eno najpogostejših zavarovanj je zavarovanje kredita preko zavarovalnice. V tem primeru kreditojemalec plača premijo zavarovalnici. Zavarovalnica pa se s tem zaveže, da bo v primeru neplačevanja kredita sama poravnala obveznosti do banke. …

Prostovoljno zavarovanje ugled je brezplačna reklama

Prostovoljno zavarovanje zaznamuje kakovost storitev . Odločitev za prostovoljno zavarovanje je sprejeta, vemo, da nam bo koristilo, smo pa pred dilemo katero ponudbo izbrati. Ponudb je več, vsaka ima določene prednosti, saj se z njimi želi prikupiti vsakemu novemu zavarovancu posebej. Hkrati pa obdržati obstoječe, saj ti predstavljajo temelj dobrega poslovanja. Veliko odločitev pade preko …

Izračun zavarovanja, kakovostna odločitev

Izračun zavarovanja omogoča, da je sprejeta kakovostna odločitev . Dnevno se na podlagi analiz odločamo za sprejetje ali zavrnitev ponudb. Iz te izkušnje vemo, da mora biti analiza čim bolj natančna, upoštevati čim več dejavnikov, če želimo imeti dobro odločitev. Osnovni izračun zavarovanja poteka preko osnovni značilnosti. Zavarovanci se odločajo kaj bodo zavarovali, zavarovalnica pa …