Dodatno zavarovanje vam lahko koristi takrat, ko to najmanj pričakujete

Verjetno se vsi velikokrat sprašujete, zakaj bi sploh imeli sklenjeno katerokoli obliko zavarovanj. Je že res, da si nihče ne želi zboleti, ampak imamo na to sami zelo malo vpliva. Tako se nam lahko pojavi bolezen ravno takrat, ko to najmanj pričakujemo, pa ni potrebno, da smo stari. Dodatno zavarovanje je zato ena od oblik različnih zavarovanj na katerega bi morali vsi pomisliti, še predno zbolite.

 

Verjetno ste za to vrsto zavarovanja slišali že vsi, ki veliko potujete, pa niti ne veste za to. Različna zdravstvena zavarovanja za tujino so ena od najbolj pogostih oblik dodatnega zavarovanja, ki vam krijejo stroške zdravljenja v tujini, največkrat ob kakšnih poškodbah. Zdravstveno zavarovanje za tujino pa ni edina oblika dodatnega zavarovanja, ampak je izbira tovrstnih zavarovanj zelo široka.

Ponudba dodatnega zavarovanja je zelo pestra

Ker dodatno zavarovanje krije predvsem različne nadstandardne storitve, lahko sklepamo, da je ponudba tovrstnih zavarovanj resnično zelo pestra. Različne zavarovalnice tako ponujajo različna dodatna zavarovanja, ki vam omogočajo krajše čakalne dobe, nezgodno zavarovanje za primer smrt ali dodatno drugo strokovno mnenje v primeru bolezni ali poškodbe.

Namenjeno je vsem, ki si želijo nadstandardnih storitev in je popolnoma individualna odločitev vsakega posameznika. Katero dodatno zavarovanje je najprimernejše za vas, najbolje veste vi, vseeno pa ne bo odveč, če se boste pred sklenitvijo obrnili po pomoč ali pobrskali po spletnih straneh. Spletna ponudba tovrstnih zavarovanj vam bo zagotovo pomagala do lažje odločitve, saj so spletne strani različnih zavarovalnic zelo bogate z različnimi informacijami.

 

 

Slaba zavarovalnica

Zavarovanje je dobro imeti, pravzaprav vsaj osnovno zdravstveno zavarovanje tudi moramo imeti. S tem so kriti vsaj stroški nujnih posegov in nekaterih drugih zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev. Za kaj več pa je treba izbrati dodatno zavarovanje, ki ga najdemo pri različnih zavarovalnicah. Večinoma si lahko obetamo bolj ali manj ugodne ponudbe in zanesljivo zavarovanje, lahko pa se zgodi, da se pri izbiri zavarovalnice tudi opečemo. Na tem področju je treba namreč upoštevati celo vrsto različnih dejavnikov, ki odločajo o tem, ali smo ploh upravičeni do izplačila zavarovalnine ali ne, prav tako se na podlagi teh faktorjev določa višina premije. Čisto možno je, da naletimo na slabo ponudbo, ki jo zaradi nepozornosti in nepoznavanja zadev tudi sprejmemo. Slaba zavarovalnica lahko vodi le v neprijetno izkušnjo, lahko pa nakoplje velike stroške in skrbi.

Previdnost pri izbiri zavarovalnice ni odveč.

Slabe izkušnje z zavarovanji

V vsakem primeru se je treba prepričati, da zavarovalnica krije tiste storitve, ki bi jih utegnili potrebovati. Pogosto so težave v drobnem tisku, mogoče celo pri povsem osnovnih določilih. Zavarovanje za tujino morda ne krije nekaterih držav ali posegov v tujini. To je pogosta težava, ki je vnaprej ne predvidimo, izkaže pa se za veliko sitnost, če se nam v tujini tudi v resnici kaj zgodi. Prav tako je pri tem in drugih zavarovanjih pomembno, da preverimo višino kritja – zavarovalnica krije stroške le do nekega zneska, ki je določen na podlagi višine premije, pogosto pa ni zadosten, da bi v celoti pokril stroške zdravljenja v tujini.

Prav tako bo morda zavarovalnica postavila svoje pogoje glede obsega kritja in uveljavljanja zavarovanja. Večinoma skušajo odgovornost preložiti na zavarovanca, s tem pa je izvzeto kritje stroškov, ki nastanejo zaradi lastne nerodnosti in nepazljivosti. Čisto možno je, da bomo morali recimo športne poškodbe ali poškodbe na izletu kriti sami, četudi niso posledica posebne malomarnosti. O tem se je treba prepričati vnaprej, oziroma že v izhodišču izbrati zaupanja vredno zavarovalnico. Preglejte ponudbo in spletno stran Vzajemna zdravstvene zavarovalnice.

Zavarovanje kredita – ali ga potrebujete?

Pri dolgoročnih kreditih in kreditih višjih vrednosti banka zahteva ustrezno zavarovanje. Poznamo različne vrste zavarovanj kredita. Oblika zavarovanja ne vpliva na višino anuitete.

Eno najpogostejših zavarovanj je zavarovanje kredita preko zavarovalnice. V tem primeru kreditojemalec plača premijo zavarovalnici. Zavarovalnica pa se s tem zaveže, da bo v primeru neplačevanja kredita sama poravnala obveznosti do banke.

Druga možnost je zavarovanje kredita s hipoteko. Ta izbira je primerna, ko gre za višjo vsoto denarja in daljšo ročnost, kar je najpogosteje pri stanovanjskih kreditih. Banka v tem primeru nudi daljšo odplačilno dobo kot pri drugih oblikah zavarovanja (tudi do 30 let). Vsaka vloga za hipoteko se obravnava individualno, upošteva pa se trenutna vrednost nepremičnine. Za vrednost nepremičnine se upošteva cenitev neodvisnega cenilca. V primeru zavarovanja kredita s hipoteko je kreditna pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Kreditojemalec se lahko odloči tudi za dodatno obliko zavarovanja, in sicer solidarno poroštvo. Namen te oblike zavarovanja kredita je, da za dolžnikove obveznosti odgovarja še ena ali več drugih oseb. Če dolžnik redno ne odplačuje kredita, bo porok odgovoren za odplačevanje kreditojemalčevega dolga. Pravni položaj poroka je enak položaju dolžnika – porok za celotno obveznost banki odgovarja povsem enako kot glavni dolžnik. Pri tej vrsti zavarovanja kredita je odplačilna doba omejena na 96 mesecev (8 let). Solidarno poroštvo se pogosto uporablja kot dodatna oblika zavarovanja ob hipoteki ali zavarovanju preko zavarovalnice.

Pri najemu večjega dolgoročnega kredita je priporočljivo skleniti še nekatera druga zavarovanja. V Abanki ponujajo npr. življenjsko zavarovanje kreditojemalca. S sklenitvijo tega zavarovanja najbližjim družinskim članom v primeru smrti kreditojemalca ne bo potrebno odplačevati kredita. Poznamo tudi zavarovanje kreditojemalcev za primer brezposelnosti.

Pri najemu stanovanjskega kredita je potrebno zavarovati še nepremičnino. Vsaka nepremičnina mora biti premoženjsko zavarovana vse do odplačila kredita. Pri tem lahko zavarovalnico izberete sami. Nepremičnina mora biti zavarovana najmanj za gradbeno vrednost in najmanj za naslednje nevarnosti:

  • požar
  • strela,
  • eksplozija,
  • vihar in
  • toča.
  • Preverite ponudbo zavarovanj pri Abanki!

Prostovoljno zavarovanje ugled je brezplačna reklama

Prostovoljno zavarovanje zaznamuje kakovost storitev .

Odločitev za prostovoljno zavarovanje je sprejeta, vemo, da nam bo koristilo, smo pa pred dilemo katero ponudbo izbrati. Ponudb je več, vsaka ima določene prednosti, saj se z njimi želi prikupiti vsakemu novemu zavarovancu posebej. Hkrati pa obdržati obstoječe, saj ti predstavljajo temelj dobrega poslovanja. Veliko odločitev pade preko ugleda, ki si ga je določena zavarovalnica pridobila skozi čas. Ugled je od primera do primera različno ocenjene. Tisti, ki imajo izkušnje, ga ocenjujejo na podlagi uveljavljanja pravic iz preteklost, na podlagi poslovnega odnosa ter na podlagi kakovosti vseh storitev. Kdor izkušenj za prostovoljno zavarovanje nima, ugled ocenjuje drugače. Možnosti je več od tega, da ocenjujejo ponudnika na podlagi drugih produktov iz preteklosti, do ugotavljanja ugleda na podlagi raznih drugih ocenjevalnih kriterijev. Ti so lahko preprosto vprašanje zastavljeno zaupanja vrednim osebam o tem, kakšno se jim zdi prostovoljno zavarovanje točno določenega ponudnika oziroma katerega izmed vseh ponudnikov bi sami izbrali. Bolj kot je mnenje neodvisno in argumentirano, boljša informacija je pridobljena. Neodvisno mnenje pomeni, da oseba, ki nam nudi informacijo ni na noben način povezana z ponudnikom. Argumenti prinesejo dodano vrednost informaciji. Ker se sicer izbira lahko nanaša na povsem nepomembnih dejstvih. Odločitev lahko v skrajnem primeru celo zvedejo v slepo ulico. Med argumente štejemo predvsem izkušnje z točno določeno zavarovalnico ali več zavarovalnicami ter produktom oziroma produktu. Ti lahko za prostovoljno zavarovanje pomenijo v prihodnosti dobri ali slabi poslovni običaji, hitro ali počasnejše obravnavane primerah, hitro ali počasnejše procesiranje, dobro ali slabo obravnavo, škodi premeno ali neprimerno izplačilo in podobno. Informacije danes krožijo tudi po raznih virih, podobno kot v prejšnjem primeru imajo največjo težo neodvisne in argumentirane informacije za določen produkt. V našem primeru nas zanima predvsem vse, kar se nanaša na prostovoljno zavarovanje, najbolj koristne so direktne in neposredne izpovedi dobrih ali slabih izkušenj.

Prostovoljno zavarovanje je modra odločitev.

https://www.vzajemna.si/

Izračun zavarovanja, kakovostna odločitev

Izračun zavarovanja omogoča, da je sprejeta kakovostna odločitev .

Dnevno se na podlagi analiz odločamo za sprejetje ali zavrnitev ponudb. Iz te izkušnje vemo, da mora biti analiza čim bolj natančna, upoštevati čim več dejavnikov, če želimo imeti dobro odločitev. Osnovni izračun zavarovanja poteka preko osnovni značilnosti. Zavarovanci se odločajo kaj bodo zavarovali, zavarovalnica pa na podlagi vseh značilnosti prilagodi vse lastnosti zavarovanja. zavarovancu izračun zavarovanja sporoča kakšna je zahtevana investicija, odločitev pa največkrat temelji še na dodatnih informacijah, referencah. Danes se na podlagi prejetih informacij ni težko odločiti, saj sodobno tehnologijo uporablja vedno več oseb, tako je lahko dobra odločitev sprejeta kakovostno. Kdor sodobne tehnologije ne uporablja, ima na voljo klasičen izračun zavarovanja. Velikokrat ga je možno pridobiti na sedežu zavarovalnice ali njenega zastopnika, lahko pa tudi preko komunikacijskih sredstev. Sodobna tehnologija velikokrat deluje v navezavi s klasičnimi načini. Gre za nadomeščanje pomanjkljivosti obeh načinov. Sodobni način je brezosebni, kar pomeni, da gre za golo komuniciranje z napravo. Pri pridobivanju tako pomembnih pridobitev kot je osebno zavarovanje pomeni osebni kontakt zelo veliko. Mnogi na ta način pridobijo dodatne ugodnosti, veliko pa jim pomeni tudi osebno dana obljuba predstavnika zavarovalnice. Sam izračun zavarovanja ne velja praktično nič, če v času trajanja, zavarovanec ne dobi vse pravice na kakovosten način. To pomeni, da se njegov primer hitro, kakovostno in pošteno obravnava, ter, da v najkrajšem možne času pridobi pravice, ki izhajajo iz zavarovalne pogodbe. Zato mora izračun zavarovanja pomeniti hkrati tudi prepričanje v pridobitev vsega, kar navaja zavarovalna pogodba. Poleg pravic to pomeni tudi obveznost, ki jih je dolžen zavarovanec izpolniti. Dokončne odločitve so velikokrat tudi drugačne kot v preteklosti prav zaradi spremenjenih okoliščin zavarovanja. Svet v katerem živimo je zaznamovan z nenehnimi spremembami, njim se je potrebno stalno prilagajati.

Izračun zavarovanja je osnova za dobre poslovne odnose med zavarovancem in zavarovalnico.