Dodatno zdravstveno zavarovanje, več zdravstvene oskrbe

Dodatno zdravstveno zavarovanje omogoča zavarovancu, da je zdravstvena oskrba zagotovljena na višjem nivoju.

Za dodatno zdravstveno zavarovanje se odloča vsak zavarovanec sam, zdravstveno prostovoljno zavarovanje mu nudi dodatne pravice. Zdravstvena oskrba se je razvijala skozi dolga stoletja, mnogi danes aktualni sistemi organiziranega zdravstvenega varstva izvirajo iz prejšnjih stoletji. Na razvoj danes znanega zdravstva je v veliki meri vplivala industrijska revolucija, ki je na eni strani terjala več poškodb in bolezni, na drugi pa tudi nudila vedno več možnosti za uspešno zdravljenje. Pred tem je bilo zdravstvo na splošno slabo razvito, če ga pogledamo z današnjega vidika se nam bo zdelo kar grozljivo. Že zgolj takratna zdravila in njihovi odmerki, so v marsikaterem primeru danes blago rečeno zdravju škodljivi. V času industrijske revolucije, se je zgodil pomemben korak naprej. Postalo je jasno, da je potrebno zdravstveno oskrbo na območju države urediti in jo zgotoviti vsem državljanom. Danes znan model zdravstvenega zavarovanja je na območju Slovenije obstajal že ob koncu osemdesetih let devetnajstega stoletja. Za dodatno zdravstveno zavarovanje se je bilo mogoče odločati veliko kasneje. Postalo je del prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki je nadgradnja osnovnega. V osnovi je urejen po modelu iz devetnajstega stoletja, dodatno zdravstveno zavarovanje omogoča pridobitev dodatnih pravic. Za omenjeni model zdravstvenega zavarovanja je značilno, da morajo vsi državljani s prihodki , plačevati prispevke v ustreznem deležu. Prispevke plačujejo ustanovi, ki je neprofitna nosilka zdravstvenega zavarovanja. Osebe brez dohodkov, so po tem sistemu upravičeni do osnovnega zavarovanja po principu solidarnosti. Lahko pa se odločijo za dodatno zdravstveno zavarovanje ali druge možne oblike prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Odločitev za dodatno zdravstveno zavarovanje lahko poleg njih sprejme vsak, ki želi pridobiti dodatne koristi in pravice. Predvsem gre za koristi iz naslova kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev.

Dodatno zdravstveno zavarovanje zagotavlja zdravstveno varstvo, ki zavarovancu nudi več ter ga manj bremeni.

Več informacij

Zavarovanje za tujino, aktivno življenje

Zavarovanje za tujino omogoča osebi aktivno življenje s sklenitvijo.

Oseba, ki sklene zavarovanje za tujino se po sklenitvi imenuje zavarovanec. Samo zavarovanje za tujino prinaša zavarovancu s sklenitvijo točno določene pravice in obveznosti. Samo zavarovanje za tujino osebi, ki se po sklenitvi imenuje zavarovanec mora pravice in dolžnosti spoštovati po načelu dobrih poslovnih odnosov. Ravnati pa mora po načelu dober gospodar, kar pomeni, da zavarovanec za zavarovanje za tujino poravna svoje dolžnosti. Na drugi strani pa mora zavarovalnica poskrbeti za svoj del obveznosti, ki so dogovorjene in splošno veljavne za sklenjeno zavarovanje za tujino. S tem se lahko izpolnjuje načelo dobrega gospodarja ter načelo dobrih poslovnih odnosov. Ker sta zavarovanec in zavarovalnica samostojni pri odločanju, to pomeni, da je izpolnjena tudi moralna dolžnost in pravica, na tako eni in drugi strani. Med vsemi zavarovanji zavarovanec izbere tisto, kar mu najbolj ustreza. Veliko vlogo pri izbiri ima zavarovalnica. Na trgu zavarovalnica ni sama, ampak se na zavarovalniškem trgu bori za svoj zavarovalniški delež . Sam zavarovalniški delež lahko zavarovalnica izkoristi na različne način. Dobra zavarovalnica izkoristi svoj tržni delež tudi v namene, ki ji omogočajo, da je na trgu bolj prepoznana. S tem bo imela več možnosti, da jo zavarovanec prej prepozna med številnimi drugimi zavarovalnicami na zavarovalniškem trug. Prav zavarovalnica je velikokrat lastnost, ki se v odnosu med zavarovancem ter zavarovalnicami oziroma posamezno zavarovalnico ne spremeni. Ljudje zaupajo svoji zavarovalnici, zato jo tudi obiščejo vedno, ko imajo potrebno po takšni ali drugačni storitvi s področja zavarovalništva. Na ta način je dobro ime točno določene zavarovalnice uresničeno ter daje rezultate. S tem lahko dobro posluje tudi v prihodnosti, ter ponovno del svojega dobička nameni uveljavljanju svojega dobrega imena. Seveda pri tem ne sme pozabiti na izpolnjevanje svojih obveznosti. Izpolnjevanje obveznosti prav tako prispeva k dobremu imenu.

Zavarovanje za tujino je v mnogih primerih izbrano na podlagi dobre reference, dobrega imena ter številnih dobrih storitev, ki so bile izvedene v preteklosti.

Dodatno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji

Posamezniki lahko v Sloveniji izbirajo med več tipi zdravstvenih zavarovanj, glavna pa sta obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje za razliko od dodatnega krije le nekatere stroške zdravstvenih storitev, medtem, ko za kritje ostalih stroškov poskrbi dodatno oz. dopolnilno zavarovanje. Nekateri posamezniki kot so študenti do dopolnjenega 26. leta ali mladostniki do 18. leta so plačila zavarovalnin upravičeni, predlagam pa vam, da si celotne pogoje preberete na spletu.

Na voljo imate dve izbiri, če ste zavarovani samo obvezno, vam bo potrebno delež stroškov zdravstvenih storitev kriti iz svojega žepa, vzemite pa v zakup, da ta delež ni vedno majhen in se razlikuje od storitve do storitve. Če pa imate sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa vam razen redkih izjem ne bo potrebno plačati nobenih zdravstvenih storitev. Dodatno zavarovanje boste v Sloveniji pod drugimi besedami srečali tudi kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali pa neobvezni. Čeprav to zavarovanje, kot vam že ime pove res ni obvezno, vam močno svetujem, da si ga uredite, saj so lahko stroški ob večjih poškodbah gromozanski. Dodatno zdravstveno zavarovanje pokriva nekatere izmed storitev kot so naprimer specialistični pregledi, prevozi z rešilnim vozilom, nekatere zobozdravstvene storitve, zdravila in še kaj.

Dodatno zavarovanje lahko sklenete tudi prek spleta, kar je na našem trgu novost. Sklenitev zavarovanja prek spleta se vam mogoče sprva ne zdi kredibilna vendar lahko postopku popolnoma zaupate. Pri nekaterih ponudnikih boste deležni celo popustov kot naprimer če sklenete plačilo na trajnik in podobno. Strošek zavarovanja se giblje okoli 27€ na mesec in je bolj ali manj enak pri vseh zavarovalnicah.