Mojedelo.com, zaposlitvene informacije

Mojedelo.com nudi zaposlitvene informacije vsem obiskovalcem portala, kot tudi vsem, katerim so informacije iz portala prenesene na takšen ali drugačen način. Zaposlitvene informacije mojedelo.com nudi vsem, ki so brezposelni ali iščejo novo delovno mesto. Mojedelo.com je sodobne način iskanja zaposlitve, brezposelni do njega pristopajo hitro in enostavno. Brezposelni mojedelo.com lahko obiščejo kadarkoli. Iskanje lahko brezposelni opravijo …

Mobing zlo sodobnega časa

Mobing je zlo sodobnega časa . Zlo sodobnega čas je mobing, ker velja za razmeroma nov pojav . Vsako obdobje človekove zgodovine je zaznamovan s tipičnimi značilnosti svojega časa. Mobing je na svoj način nedoraslosti družbe možnostim napredka. Možnosti napredka je v veliki meri pogojevala industrializacija, v zadnjem obdobju pa napredek na podlagi informacijskih, računalniških in …

Življenjepis, obvezni element

Življenjepis je obvezen element informacije. V sodobnem času so informacije pomemben del vsakdanjika. Kot informacija je življenjepis pomemben za osebo na katero se nanaša, za naslovnika ter splošno. Osebo, ki je bila pred tem neznana, življenjepis predstavi v vseh svojih bistvenih značilnostih. Naslovniku življenjepis tako postane oseba zanimiva ali pa si o njej ustvari drugačno …

Zavod za zaposlovanje in iskanje dela

Veliko oseb prvič naleti na zavod za zaposlovanje takoj za tem, ko dokonča proces šolanja. Najprej pa je potrebno razčistiti nesporazum. Oseba, ki je pravkar končala šolanje, ni upravičena do nadomestila za brezposelnost, tudi če se prijavi v evidenco brezposelnih oseb. Šele tiste osebe, ki imajo določeno delovno dobo, ki ni bila prekinjena, in imajo …

Kako poteka delo v zdravstvu

Delo v zdravstvu poteka na različnih nivojih. Od najbolj osnovne oskrbe, ki jo nudijo medicinske sestre, pa vse do zahtevnih medicinskih posegov, ki jih lahko opravljajo kirurgi. Ne glede na to, na kateri ravni želite opravljati delo v zdravstvu, pa je gotovo, da ga boste opravljali na kvaliteten način samo, če boste imeli empatijo do …