Izračun zavarovanja izračun zavarovalne vsote

Izračun zavarovanja je znesek, ki ga zaščita pred nevarnostmi predstavlja. Zavarovanec zavarovalnici znesek zavarovalne vsote plača zavarovalnici.

V osnovi izračun zavarovanja temelji na sorazmernosti rizika. Sorazmernost rizika pomeni razmerje med vplačano vrednostjo in verjetnostjo nevarnosti, za katero se zavarovanec zavaruje. Preprosto povedano pomeni večji riziko večjo verjetnost nevarnosti, nižji riziko pa nižjo verjetnost nevarnosti. Verjetnost potresa je večja na potresno aktivnih območjih, zato je na tem območju riziko večji.

Izračun zavarovanja verjetnost upošteva na podlagi statističnih podatkov in drugih informacij, ki zavarovalnici omogoča ugotavljanje verjetnosti dogodka, ki pomeni za zavarovanca potencialno nevarnost in nastanek škode. Statistični podatki se nanašajo na vrsto dogodkov, vrednosti in druge statistične značilnosti predmeta zavarovanja iz minulih obdobji. S pomočjo teh statističnih podatkov iz minulih obdobji zavarovalnica lahko oceni dogodke, vrednosti in druge statistične značilnosti v prihodnosti oziroma za obdobje zavarovanja. Statistični podatki se ocenjujejo na podlagi trenda, ki glede na pretekla obdobja pomeni osnovo za ocenitev statistični vrednosti v prihodnosti.

Zavarovalnica izračun zavarovanja oblikuje tudi na osnovi trga. Izračun zavarovanja upošteva tudi konkurenco na trgu. Ocena bo v tem primeru temeljila tudi na podlagi značilnosti delovanja konkurence na določenem trgu. Izračun zavarovanja mora upoštevati kako uspešen je konkurent ter kakšne cilje sledi zavarovalnica. Močnemu konkurentu, ki je uveljavljen na trgu je lahko zavarovalnica konkurenčna na več načinov. Lahko ponudi boljše zavarovalne pogoje, ki so za potencialne zavarovance zanimivi. Potencialnim kupcem so zanimive predvsem lastnosti kot so dobre informacije strankam, kvalitetno in hitro reševanje sporov, hitro in pozorno obravnavanje pritožb ter vse podobne lastnosti. Potencialni zavarovanci bodo v primeru hitrejšega reševanja sporov in pritožb z zanimanjem obiskale poslovalnico ter se vsaj pozanimale o ostalih lastnostih. Na več jezičnih področjih je pomembno tudi znanje več jezikov. Pomenijo konkurenčno prednost posebnega pomena, saj v primeru neznanja ustreznih tujih jezikov komunikacija sploh ni mogoča. Izračun zavarovanja mora biti razumno in modro opravljen, zato ga opravite na spletu in takoj izvejte, kaj in kako. Najdete ga tukaj

Obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje razdeljeno na dva segmenta, ki se medsebojno dopolnjujeta. Prvi segment je tako imenovano obvezno zdravstveno zavarovanje, drugi pa je prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Naš zdravstveni sistem se financira iz premij, ki jih zavarovanci plačujejo v ta dva segmenta. Kdo plačuje za zdravstveno zavarovanje določa zakon, premije pa pobirajo zdravstvene zavarovalnice. Obvezno zdravstveno zavarovanje zavarovanci plačujejo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije.

Obvezno zdravstveno zavarovanje krije delež vseh zdravstvenih storitev, ki jih zavarovanci koristijo v okviru javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji. Vendar pa je potrebno posebej izpostaviti dejstvo, da delež, ki ga financira obvezno zdravstveno zavarovanje ni enak pri vseh zdravstvenih storitvah. Tisti delež zdravstvene storitve, ki ga obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije, se mora pokrita iz drugega vira. Tukaj sta dve alternativi. Prva alternativa je dodatno zdravstveno zavarovanje, če je seveda oseba dodatno zavarovana. Če oseba redno plačuje premije, potem za zdravstveno storitev ne plača iz lastnega žepa, ampak za to poskrbita obe zavarovanji. V primeru, da oseba nima dodatnega zdravstvenega zavarovanja, potem ne glede na to, da imamo pri nas javni zdravstveni sistem, mora doplačilo plačati sama in to ne glede na socialni status.

Zelo pomembno je torej, da oseba poskrbi, da plačuje tako za obvezno kot za dodatno zdravstveno zavarovanje. Dodatnemu se sicer včasih reče tudi prostovoljno ali neobvezno, vendar to ne pomeni, da ni smiselno. Za nekatere zdravstvene storitve je potrebno doplačati celo 90 odstotkov zneska. V primeru, da oseba zboli ali pa doživi kakšno nesrečo, bo potrebovala veliko zdravstvenih storitev. In če dodatno zdravstveno zavarovanje ni bilo vplačano, potem bo moral doplačati za vse tiste zdravstvene storitve, ki niso bile nujno potrebne za zagotavljanje preživetja. Račun po koncu zdravljenja lahko zraste v tisoče evrov, saj so zdravstvene storitve precej drage. V času zdravniške odsotnosti z dela pa se tudi plača zniža, zaradi česar je lahko finančni udar precej močan.

Več informacij na: http://www.vzajemna.si/

Dodatno zavarovanje v svetu naključij

Nepredvidljivi dogodki in nenadne bolezni, ki dnevno presenečajo posameznike, so več kot dober pokazatelj tega, da je dodatno zavarovanje več kot smiselno skleniti. Mnogi so prepričani, da imajo svoje življenje pod nadzorom in da se jim zaradi tega ne more zgoditi nič, kar bi ogrožalo njihovo zdravje. Skleniti dodatno zavarovanje se takšnim posameznikom zdi nesmiselno, denar, ki a vplačujejo pa vržen proč, saj ga nikoli ne koristijo. Vendar običajno gre v tem primeru za mlade posameznike, ki le redko zbolijo in so v cvetu mladosti, ko je verjetnost bolezenskih dogodkov precej zmanjšana. Vendar kaj pa, če nekega dne, nič hudega sluteč, nerodno stopi na stopnico in si zlomi nogo? Lahko je v življenju še tako previden, pa nihče ne šteje ravno vsakega koraka, ki ga naredi in pogleda na vsako stopnico, na katero stopi.

Prav zato je dodatno zavarovanje tako pomembno, ker nas ščiti ravno v tistih trenutkih, ko nismo pazljivi in takšnih trenutkov ni malo. Pomislimo samo v kuhinji, kaj se vse lahko zgodi. Vroča voda, ki se lahko polije, oster nož, ki lahko zdrsi po prstu, vroč štedilnik, ki se ga lahko po pomoti dotaknemo. Vse te vedno grozeče poškodbe kažejo, da je dodatno zavarovanje smiselno, kajti v primeru, da ga nismo sklenili, bomo morali plačati vse dodatne stroške, ki jih ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Nekdo bo lahko še vedno ugovarjal, da tisti, ki je previden, se nikoli v kuhinji ne bo opekel. Prav, to lahko še vedno sprejmemo, ampak kaj pa v primeru virusov? Nihče se ne more zaščititi pred njimi, saj ne živi v sterilnem okolju. Delovno mesto, trgovina, javni prevoz itn. so mesta, kjer se jim preprosto ne more izogniti. Če torej dobro pogledamo, je v vsakem primeru smiselno imeti sklenjeno dodatno zavarovanje, ker dogodkov v življenju nihče ne more popolnoma nadzorovat, ker so podvržena naključjem.

http://www.vzajemna.si/