Izračun zavarovanja izračun zavarovalne vsote

Izračun zavarovanja je znesek, ki ga zaščita pred nevarnostmi predstavlja. Zavarovanec zavarovalnici znesek zavarovalne vsote plača zavarovalnici. V osnovi izračun zavarovanja temelji na sorazmernosti rizika. Sorazmernost rizika pomeni razmerje med vplačano vrednostjo in verjetnostjo nevarnosti, za katero se zavarovanec zavaruje. Preprosto povedano pomeni večji riziko večjo verjetnost nevarnosti, nižji riziko pa nižjo verjetnost nevarnosti. Verjetnost …

Obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje razdeljeno na dva segmenta, ki se medsebojno dopolnjujeta. Prvi segment je tako imenovano obvezno zdravstveno zavarovanje, drugi pa je prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Naš zdravstveni sistem se financira iz premij, ki jih zavarovanci plačujejo v ta dva segmenta. Kdo plačuje za zdravstveno zavarovanje določa zakon, premije pa pobirajo zdravstvene zavarovalnice. Obvezno …

Dodatno zavarovanje v svetu naključij

Nepredvidljivi dogodki in nenadne bolezni, ki dnevno presenečajo posameznike, so več kot dober pokazatelj tega, da je dodatno zavarovanje več kot smiselno skleniti. Mnogi so prepričani, da imajo svoje življenje pod nadzorom in da se jim zaradi tega ne more zgoditi nič, kar bi ogrožalo njihovo zdravje. Skleniti dodatno zavarovanje se takšnim posameznikom zdi nesmiselno, …