Večkanalni marketing, pot do kupca

Večkanalni marketing je sodobna alternativna iskanja povpraševanja.

Ponudba in povpraševanje sta skozi zgodovino na različne načine uresničevala interese. Sodoben večkanalni marketing ne počne v osnovi nič kaj dosti drugače, kot predhodni pristopi, razlika je v danostih. Te so se v zadnjem desetletju korenito spremenile. Splet je postal bistveno bolj razširjen, ponudba in povpraševanje je v njem spoznala priložnost. Do danes se je na področju spletnega trženja že marsikaj spremenilo, v prihodnosti so spremembe bolj ali manj očitne. V tem ima večkanalni marketing priložnost. Bolj ali manj očitne spremembe lahko vidimo že danes, na podlagi nekaterih dejstev. Obstajajo področja, ki so razvita in imajo temu primerno vse možnosti za nadgraditev obstoječega. Hkrati pa imamo tudi področja, ki niso razvita ter se razvijajo počasneje, nekatera celo nazadujejo. Zato je jasno, da se na slednjih večkanalni marketing ne bo mogel tako učinkovito razviti, kot na drugih področjih. Na manj razvitih področjih je velika verjetnost, da bodo ljudje začeli iskati alternative ter večkanalni marketing oblikovati po svoje. S tem bodo za razliko od razvitih področji prišlo do razlik v razvoju. Možnih je več različnih scenarijev, ter temu primerno možno večje ali manjše odstopanje. Prilagajanje je bilo vedno prisotno v celotni zgodovini trženja Ponudba bo kot vedno sebi v prid iskala najboljše možnosti, povpraševanje se jim prilagaja. Obstaja pa tudi obratna realnost, saj se v mnogih primerih tudi ponudba mora prilagajati iskanju najboljših možnosti s strani povpraševanja. Učinkovito prilagajanje je zelo odvisno od možnosti, ki jih ima tako ponudba kot povpraševanje. Razlike so najbolj očitne pri večjih ali manjših trgih, pri različnih proizvodih oziroma storitvah ter v številnih drugih pomembnih lastnostih. Za večkanalni marketing na velikih trgih je značilno, da ima več možnosti, hkrati pa posamezen ponudnik ali povpraševanje večjo konkurenco.

Večkanalni marketing spreminja potrošniške navade ter tudi trgovino nasploh.

Večkanalni marketing, prepoznavanje značilnosti trga

Večkanalni marketing zahteva dobro prepoznavanje sodobnega trga .

Vsak trg ima svoje značilnosti, te so v primerjavi z drugimi bolj ali manj različne, za večkanalni marketing pa vsekakor pomembne. Trg sestavljajo kot vedno povpraševanje in ponudba, urejen je bodi si na ravni države, regije ali globalno. Temu primerno so prisotne razlike. Od primera do primera so razlike bolj ali manj očitne bodisi med državami ali regijami. Te razlike vplivajo tudi na globalne značilnosti. V sodobnem trženju je prisotno tudi sodelovanje vsemi naštetimi. Uspešnost posameznega podjetnika na njih je odvisna od predmeta trženja ter na splošno njegove sposobnosti trženja. V večkanalni marketing je v zadnjem obdobju usmerjeno veliko pozornosti, saj je uspešno trženje velikokrat dobre rešitve našlo prav v njegovem bistvu. Trgi so med seboj za določene aktivnosti zelo različno dojemljivi. Najbolj zanimivo pri tem je, da se na razmeroma majhnih območjih pojavljajo večje razlike, kot bi človek brez izkušenj na slepo ocenil. Pričakoval bi, da večkanalni marketing na sosednjih območjih lahko koristi nekatere sicer prisotne skupne značilnosti. Vendar v praksi temu ni vedno tako. Sosednja območja so lahko zakonsko in drugače formalno različno urejena, povpraševanje ima različno zgodovino, kulturo in druge značilnosti, v skupnem seštevku pa to pomeni, da večkanalni marketing ni uspešen z enako strategijo na obeh področjih. Tako mora za večjo uspešnost oblikovati ločeno strategijo, za vsako sosednje področje posebej. Poleg oblikovanja strategije je zelo pomembno tudi seznanjanje tržnikov z razlikami na posameznih, na videz sicer enakih ali podobnih področjih. Aktivnosti, ki jih uspešno izvajajo na določenem območju so na drugem manj uspešne ali celo neprimerne. Zato je soočanje z razlikami posebno pomembno predvsem pri novih proizvodih ali storitvah. Za večkanalni marketing je v tem primeru pomembno predvsem oblikovati najbolj primerno razmerje različnih pristopov. Katero je boljše lahko izve na več načinov.

Večkanalni marketing ima z pravo izbiro uspeh praktično zagotovljen.