Kolesarske poti so lepo doživetje

Kolesarske poti so lepo doživetje in preživetje prostega časa.

Ljudje kolesarske poti izbiramo in doživljamo različno. Izbira se deli po namenu, saj so lahko službene poti oziroma način prevoza v službo ali pa nam pomagajo prijetno s koristnim preživeti prosti čas po lastni izbiri. Obisk Term Zreče nam nudi možnost preživeti na kolesu prosti čas po načelu prijetno s koristnim. Terme Zreče so zdraviliško športno rekreacijski center, ki nudi številne koristi za zdravo življenje. Označene kolesarske poti v okolici term so možnost nadgradnje koristi za zdravo življenje. V okolici term se dodatno ponuja obilica lepih doživetji na kolesu, kolesarske poti pa lahko izbira po številnih kriterijih. To so smer, lokacija, naravne in kulturne znamenitosti ob poti ter seveda zahtevnost, dolžino poti, asfaltno oziroma makadamsko podlago, vzpone ter druge značilnosti. O zgodovini kraja in okolice nas bo dobro poučila kolesarska pot Gorenje, ki vodi mimo arheološkega najdišča na Brinjevi gori. Na tem mestu je bila višinska naselbina v obdobju tri do pet tisoč let pred našim štetjem. Danes je to tudi romarska pot, saj se na vrh dobrih šesto metrov visoke Brinjeve gore nahaja podružnična in romarska Cerkev Matere Božje, ogledali pa si bomo lahko tudi cerkev Svete Neže in Svetega Martin. Zanimiv je tudi odsek panoramske ceste v smeri Zlakove preko Črešnove vse do slikovite, majhne hribovske vasice Gorenje nad Zrečami. Med težke in zanimive kolesarske poti sodi tudi kolesarska pot Loška Gora. Njena dolžina je dvajset kilometrov, na poti premagamo tristo petdeset metrov višinske razlike. Sodi med kolesarske poti, ki so polne kulturnih in naravnih znamenitosti. Kulturne znamenitosti predstavljajo Beškovnikova kašča cerkev svetega Vida z bližnjim rimskim pokopališčem in kapelico, Ošlakova kovačija, Skomarje, cerkev svetega Lamberta ter razne druge znamenitosti. Bešnikova kašča v zaselku Šentvid je nastala v prvem desetletju devetnajstega stoletja, v njej se nahaja muzej starih predmetov. Med srednje zahtevne kolesarske poti sodi krožna pot Križevec. Dolga je dvanajst kilometrov, zahteva premagovanje sto petdeset metrov višinske razlike ter je asfaltirana. Lažje kolesarske poti predstavlja krožna pot Slovenske Konjice. Dolga je trinajst kilometrov, zahteva premagovanje sto metrov višinske razlike ter nudi ogled srednjeveških Slovenski Konjic, posestva Zlati grič, Dvorec Trebnik ter razne druge znamenitosti. Zahtevne kolesarske poti so namenjene izurjenim ter dobro fizično dobro pripravljenim kolesarjem. Med vsemi označenimi potmi posebej izstopa vzpon na Roglo, ki ga spoštujejo kolesarji od blizu in daleč. Zahteva premagovanje višinske razlike tisoč sto metrov na dolžini sedemnajst kilometrov. manj zahtevne, vendar vseeno v kategoriji zahtevne kolesarske poti sodita še kolesarski poti Stranice-Stenica ter Žička Kartuzija. Kolesarska pot Stranice-Stenica je dolga sedemindvajset kilometrov, na tej dolžini premaga štiristo petdeset višinskih metov. Na poti si je mogoče ogledati ostanke Rimske ceste v Čretvežu, Zanggerjevi ribniki na Stranicah, v Vitanju spominsko sobo Hermana Potočnika Noordunga. Med kulturno posebej bogate kolesarske poti sodi petintrideset kilometrov dolga kolesarska pot Žička kartuzija. Ime je dobila po v slovenskem in regijskem prostoru najbolj znanem kulturnem spomeniku, nekdanjemu kartuzijanskem samostanu. Skriva se v skriti dolini svetega Janeza Krstnika v kraju Stare Slemene. Med kulturne znamenitosti na poti sodijo še cerkev Marijinega Obiskanja v Špitaliču, cerkev svetega Jurija v Slovenskih Konjicah, cerkev gospe Roženvenske v Črešnjicah. Trasa je zanimiva tudi za vse, ki cenijo kolesarske poti z dobrimi gostilnami. Na poti najdemo slovensko najstarejšo gostilno, ki deluje od srede petnajstega stoletja. Vse kolesarske poti so po svoje zanimive, na njih pa je potrebno za lastno varnost in varnost vseh udeležencev v prometu upoštevati vse prometne predpise ter tudi kolesarski in splošni bonton. Kraji slovijo po gostoljubnosti in prijaznosti na vsakem koraku, vendar se je v vsakem primeru potrebno zavedati vloge obiskovalca in tujca.

Kolesarske poti v okolici Term Zreč so zanimiva popestritev obiska toplic. Preberite več o različnih poteh na naslednji povezavi.

Filipini, vikend na tujem

Filipini so lahko vikend paket doživetji .

Vikend na tujem že dolgo časa ni nikakršna posebna novost. Hitrosti potovanja so vedno večje, dostopnost hitrega prevoza je večja, ljudje potujejo na daljše razdalje bolj enostavno kot kdaj koli prej. Filipini so tako na dosegu roke Zato se veliko ljudi tudi odloča za preživetje kratkega oddiha na tujem. Pri tem so Filipini zanimiva izbira. Izbira destinacij kot so Filipini je velika, poleg tega je veliko možnosti za osebne prilagoditve . To pomeni, da je sam naročnik kreator potovanja s ciljem Filipini. Dostopnost takšnih destinacij je od primera do primera različna. V veliki meri je odvisna od časovnega termina tako samega potovanja kot tudi odločitve. Časovni termin potovanja je lahko v določenih delih leta bolj priljubljen, v drugih delih leta pa manj priljubljen. Posledično je pri večjem povpraševanju po potovanju največkrat tudi zahtevana večja investicija v potovanje. Ter manjša ob manjšem zanimanju za takšna potovanja. V sodobnem času pa že veliko časa obstajajo alternative, ki nudijo boljše ponudbe. Investicije so manjše, če se ob tem odpovemo nekaterim drugim ugodnostim. Načeloma bi vsi radi čim manj čakali, vendar je v primeru teh alternativ čakanje dobra investicija. Ker se za potovanje odločimo prej, zagotovimo prevozniku prejšnjo zapolnitev kapacitet. S tem dobim dober popust, slednji pa nam višjo investicijo spremeni v bolj dostopno. Ponujene možnosti mnogi s pridom izkoristijo, nekateri imajo z njimi že dobre izkušnje v daljšem časovnem obdobju. Alternativ, ki prinašajo bolj ugodne investicije je še veliko. Ponudniki se zavedajo, da lahko več ponudb združenih v eno večjo prinaša prednosti. Kar seveda ponudijo tudi potnikom. Slednji imajo z več ugodnostmi za manjšo investicijo čudovito možnost doživeti in izkusiti več. Ponudbe imajo različna imena, vsa pa jasno sporočajo, da gre za več storitev za manjšo investicijo. Filipini so dobra izbira.

Filipini so danes mnogim priljubljena destinacija tradicionalno.

Hotel Hrvaška bogata tradicija

Hotel Hrvaška je ponudba, ki jo zaznamuje bogata tradicija .

Bogata tradicija sega v najstarejše čase obstoja tako hotela, kot njegovi predhodnikov. Prometne povezave med regijami Mediterana, Srednje Evrope, Male Azije in zahodnih Evropskih dežel so vedno znova vabile potnike na območje današnje države Hrvaške. Potniki so na teh ozemljih potovali od nekdaj. Namen potovanj je bil različen. Predvsem je šlo za najrazličnejšo množico interesov, ki so se ponujali na obalah Mediterana ter celinskih delih Evrope, Azije in Afrike. Svoj čas je bil to ves znani svet. V tem delu sveta se je razvila naša današnja civilizacija, iz takratnih časov imamo danes v vsakdanjiku mnoge samoumevne stvari. Potniki so na svojih poteh iskali in našli vse, kar potrebujejo današnji potniki. Le da so bile danosti in možnosti času primerne. Streha nad glavo ter hrana in pijača je tako tradicionalno vodilo ponudbe hotel Hrvaška. V Preteklosti je bil hotel Hrvaška še toliko bolj pomemben. Poti so bile daljše in slabše kakovosti. Potovanja so potekala dlje časa, vremenske razmere na poteh so bile bistveno bolj neusmiljene do potnikov kot danes. Hotel Hrvaška takratnega časa je potnikom nudil udobno prenočišče ter okrepčilo za nadaljevanje poti prodi deželam Mediterana, Evrope, Azije in Afrike. Tradicija hotel Hrvaška se v veliki meri naslanja na izročilo dobre ponudbe, ki se do današnjih dni ohranja in prepozna na sodoben način. Prevozna sredstva so sodobna, bivanje je moderno, razmere za razvedrilo in vse druge zahteve sodobnega turista so odlične in v korak s časom. Turistu, ki se odloči za hotel Hrvaška ne bo manjkalo ničesar, kar ponujajo druge turistične destinacije. Sodobno kakovost ter tradicionalno odlično oskrbo turista s turističnimi storitvami. Hotel Hrvaška je danes soočena z mnogimi izzivi za prihodnost. Možnosti za obogatitev že tako dobre ponudbe je več kot dovolj.

Hotel Hrvaška je tradicionalna odličnost na moderen način.