Dober prevod postaja dobrina

Dober prevod postaja jezikovna dobrina . Jezikovna dobrina je dober prevod zaradi vse večje potrebe po razumevanju tujih jezikov. Tuji jeziki so danes bolj kot kdaj koli prej prisotni v našem življenju. Dober prevod je vedno bolj prisoten zaradi lastnosti, ki jih imajo tuji jeziki kot je angleščina. Do današnjih dni se je angleščina uveljavila …

Prevajanje in tolmačenje

Prevajanje se lahko nanaša na pisna besedila ali pa na ustno prevajanje. To se deli na simultano tolmačenje in na konsekutivno tolmačenje. Pri prvem ustni prevajalec oziroma tolmač prevaja istočasno. Takšno prevajanje nam je običajno znano, če se v televizijsko oddajo vključi tuj komentator. Tolmač v takšnih primerih prevaja istočasno ali simultano med samim govorom, …

Neprestano se povečuje potreba po prevajalcih

Z nastankom Evropske unije se je povečala potreba po prevajalcih na vseh področjih. Vedno več je stikov med državami, zato se potrebuje veliko ustnih prevajalcev in tudi veliko pisnih. Tuja podjetja so prisotna v različnih državah in vsak izdelek mora imeti navodila zapisana v različnih jezikih, v jezikih držav v katera se izdelek prodaja. Meje …