Kaj je tečaj CPP?

Če želite opraviti vozniški izpit, potem boste morali dobro poznati prav vse cestno prometne predpise, ki jim krajše pravimo kar CPP. Z novo zakonodajo so zato določili, da boste morali biti obvezno prisotni tako na splošnem kot tudi na dodatnem delu predavanj iz CPP. Po novem tudi ni več pisanja testov ob zaključku predavanj iz CPP. Teste boste reševali samo še pred republiško izpitno komisijo.

S predavanji iz CPP boste pridobili vse potrebno znanje za vožnjo motornega vozila določene kategorije. Tako boste lahko uspešno opravili teoretični del izpita za pridobitev vozniškega dovoljenja. Tečaj CPP zajema 20 pedagoških ur ali več. Na tečaju se boste učili o prometnih znakih in njihovi postavitvi, o križiščih in različnih prometnih situacijah, o vplivu alkohola na sposobnost vožnje, o omejitvah hitrosti, znakih policista in še bi lahko naštevali. Cena CPP tečaja je seveda odvisna od tega, za katero kategorijo boste opravljali vozniški izpit. Opravljen tečaj je pogoj za opravljanje teoretičnega dela izpita. Svoje znanje boste lahko preverili tudi s pomočjo on-line tečajev iz CPP, ki jih najdete na spletu. Zagotovo vam bodo v veliko pomoč!

 

Kaj vse zajema tečaj CPP?

  • Tečaj CPP govori o pravilih cestnega prometa ter o pomenu prometnih znakov ter znakov, ki jih dajejo policisti. Opisuje tudi nevarnosti, do katerih lahko pride, če ne upoštevate omenjenih predpisov.
  • Predavanja iz CPP opisujejo tudi izvedbo operacij z motornim vozilom. Njihov namen je uspešna in varna vožnja, ki je v skladu z vsemi prometnimi predpisi.
  • Izvedeli boste tudi vse potrebno o delovanju naprav na motornem vozilu, ki so pomembne za varen promet.
  • Na tečaju CPP se boste dotaknili še posledic nezadostnega znanja in spretnosti za vožnjo vozila. Govorili boste o vplivu alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil na vožnjo.
  • Del tečaja CPP predstavljajo tudi teme, ki razvijajo medčloveške odnose ter odnose spoštovanja med udeleženci prometa.

Preverite termine Avto šole BB.

Tečaj cpp je pomemben korak na poti do vozniškega dovoljenja

Tečaj cpp je teoretično izobraževanje s področja cestno prometnih predpisov. Pogosto pa tečaj cpp vsebuje tudi praktične izkušnje predavatelja.

Preverite trajanje tečajev CPP po kategorijah pri avto šoli B&B. 

CPP za kategorije A1, A2 in A, C1, C, D1 in D

Teorija, praksa, etika in morala

Učna snov so cestno prometni predpisi ali pravila cestnega prometa. Cestno prometni predpisi so z zakonom določena pravila ravnanja v cestnem prometu. V primeru nespoštovanja cestno prometnih predpisov, lahko uradna oseba izreče kazen kršitelju. Pravilno ravnanje v cestnem prometu zahteva poleg spoštovanja pravil tudi upoštevanje etike, morale ter prakse na področju udeležbe v prometu. Etika, morala in praksa so prvine, ki se jih učimo praktično celotno vozniško dobo. Znanje cestno prometnih predpisov, etika, morala in praksa omogočajo, da poteka promet nemoteno, kar se da umirjeno in varno. Pri tem pa ni oviran noben udeleženec v cestnem prometu, ni ogrožen noben udeleženec v prometu ter se ne povzroča škoda. Sam tečaj cpp udeležencem nudi teoretično znanje, ki ga morajo udeleženci dokazati z opravljenim izpitom iz teorije iz pred izpitno komisijo. Včasih bomo zasledili tudi izraz občinski test ali občinski testi, gre za udomačen izraz za izpit iz teorije pred izpitno komisijo. Tečaj cpp mora obsegati točno določeno število pedagoških ur. Glede na kategorijo zato tečaj cpp traja različno minimalno število pedagoških ur. Minimalno štiri pedagoške ure traja tečaj cpp za kategorije AM, BE, C1E, CE, D1E, DE in G, najmanj osem pedagoških ur za kategorije A1, A2 in A, C1, C, D1 in D ter najmanj štirinajst pedagoških ur za kategorijo F. Minimalna starost za udeležbo na tečaju cpp je predpisana, za kategorijo AM je petnajst let, za kategorijo A1 petnajst in pol, za kategorijo A2 sedemnajst in pol, za kategorijo A triindvajset let in pol, za kategorijo B šestnajst let, za kategorijo C, CE in BE pa osemnajst let ob izpolnjenih dodatnih pogojih. Za tečaj cpp morajo biti poleg ustrezne starosti, izpolnjen tudi naslednji pogoji : vpis, plačilo ter predložen osebni dokument.