Izračun zavarovanja, presoja varnost

Izračun zavarovanja nam presoja varnost .

Vsak izračun zavarovanja je namenjen pravilni oceni verjetnosti nekega dogodka v prihodnosti ter možnost varovanja pred negativnimi posledicami tega dogodka. V prihodnosti se lahko zgodijo mnogi negativni dogodki. Izračun zavarovanja nastanek negativnih dogodkov v prihodnosti lahko oceni na podlagi dogodkov enake vrste, ki so se zgodili v preteklosti. Poleg tega mora izračun zavarovanja upošteva vse spremembe, ki so se zgodile v povezavi z dogodkom. Znanost, tehnologija in druga področja napredujejo v mnogih smereh. Napredujejo lahko v množičnosti, dostopnosti, varnosti in mnogih drugih lastnostih. Večja količina določene dobrine načeloma niža njeno ekonomsko vrednost. Izračun zavarovanja se takšni spremembi prilagodi. Enako velja za obratno smer. V primeru, da se količina določene dobrine niža, se veča njena ekonomska vrednost. Izračun zavarovanja upošteva tudi mnoge druge spremembe. Dobrine, ki jih ima človek, načeloma vedno želi zavarovati pred mnogimi morebitnimi posledicami nezgod. V človeškem življenju so nezgode stalnica. Večja kot je verjetnost nezgod, večja je človekova aktivnost varovanja pred nezgodami. K temu človek pristopa aktivno in profesionalno. Pri izboljševanju varnosti uporablja vse aktualne tehnologije, znanosti, orodja, skratka vse, kar bi lahko zmanjševalo ali celo izničilo možnosti nastanka določenih negativnih posledic. Izračun zavarovanja upošteva takšne spremembe. Da so določene vsakdanje stvari bolj varne ni težko ugotoviti. Njihova lastnost je tudi ta, da skozi čas njihova množičnost in dostopnost narašča. Novost na področju varnosti je na začetku svojega obstanka zahtevna za investicijo. S časoma ter vedno večjim številom enakih primerkov, njena vrednost pada. Hkrati pa se z množičnostjo veča tudi varnost, kar na drugi strani pomeni manj možnosti za nastanek določenih nezgod in negativnih posledic teh nezgod. V nekaterih primerih je tudi zavarovalnica zainteresirana za zmanjševanje posledic teh nezgod.

Izračun zavarovanja mora ugotovitve in dejstva iz preteklosti prenesti v sodobne čase, ter jih temu primerno tudi prilagoditi v večjem ali manjšem obsegu sprememb.