Zavod za zaposlovanje in iskanje dela

Veliko oseb prvič naleti na zavod za zaposlovanje takoj za tem, ko dokonča proces šolanja. Najprej pa je potrebno razčistiti nesporazum. Oseba, ki je pravkar končala šolanje, ni upravičena do nadomestila za brezposelnost, tudi če se prijavi v evidenco brezposelnih oseb. Šele tiste osebe, ki imajo določeno delovno dobo, ki ni bila prekinjena, in imajo plačane prispevke, so upravičeni do nadomestila za brezposelnost. Drugih socialnih korektivov zavod za zaposlovanje ne izplačuje. Socialna pomoč je korektiv, ki ga upravičena oseba pridobi na centrih za socialno delo, kar je prav druga institucija kot zavod za zaposlovanje.

Ena izmed osnovnih funkcij, ki jih ima zavod za zaposlovanje, je posredovanje dela med delodajalci in iskalci zaposlitve. Če ste na začetku svoje karierne poti, potem se boste v iskanje prve zaposlitve morali podati na zelo odločen način. V zaposlitvenem žargonu se temu reče, da boste delo iskali na proaktiven način. Pri temu pa vam seveda lahko precej pomaga tudi zavod za zaposlovanje.

V tem okviru zavod za zaposlovanje pripravlja različne delavnice, na katere se lahko prijavimo in dobimo številne nasvete, kako poleg običajnega pregledovanja seznamov s prostimi delovnimi mesti še najti priložnosti za zaposlitev. Zavedati se morate, da zavod za zaposlovanje ne bo našel dela vsakomur, ampak da bo moral posameznik veliko na tem področju iskanja dela storiti predvsem sam. Pomembno je aktivno iskanje dela, kar pomeni, da se mora posameznik osebno angažirati pri iskanju. Dobe primer je tudi pošiljanje ponudb za delo podjetjem, ki dejansko sploh ne razpisujejo prostih delovnih mest. Če imate v mislih kakšno podjetje, kjer bi želeli delati, potem mu lahko pošljete ponudbo, kjer predstavite, kako bi vi izboljšali proces dela v tem podjetju, zakaj bi bili zanj nepogrešljivi, kako bi povišali dodano vrednost itn. Seveda vam lahko zavod za zaposlovanje pri iskanju dela pomaga, ne more pa biti to edini okvir iskanja.

http://www.mojazaposlitev.si/