Prva služba, ustvariti si ime

Prva služba pomeni začetek za osebne reference .

Prepoznavnost, dobro ime in podobne oznake si ustvarijo osebe, ki lahko nudijo dodano vrednost pri ustvarjanju storitev ali izdelkov. Prva služba ima lahko v tem cilj. Sami lahko v hipu naštejemo nekaj imen, ki so za nas pojem dobre storitve ali izdelka. V primeru, da se odločamo za delo, izobrazbo, kariero in podobno, velja ta pojem vzeti kot zgled dobre prakse. Dobra praksa v tem primeru pomeni vzorec, kako je mogoče v zaostrenih pogojih na trgu dela biti konkurenčen oziroma uspešen. Prva služba je posebno v zaostrenih pogojih na trgu dela na preizkušnji, vendar ne gre obupati. Osnovo gre vedno jemati v aktivnosti, ki jo bodisi obvladamo, bodisi nam je všeč, nas veseli. Dodano vrednost in s tem konkurenčnost pa nam nudi možnost samostojna prva služba. To pomeni izziv samostojne zaposlitve, zahteva pa sposobnost izvedbe izdelka ali storitve v celoti ter tudi trženje ustvarjenega. Kaj obvladamo je odvisno od naših sposobnosti, pomembno pri izbiri je biti samokritičen. Če nismo, je nesmisel računati na konkurenčnost, oziroma nas bo na realna tla skupaj s posledicami postavila konkurenca. Izvesti v celoti izdelek ali storitev, pa pomeni osnovo samostojnosti oziroma biti sam svoj gospodar. Izdelke ali storitve moramo biti v čim večji možni meri samostojno tržiti, z vsakim posrednikom se nagrada manjša. S tem pa se manjša tudi možnost nadaljnjih investicij v vse potrebno za izvajanje, izobraževanje, trženje in vse druge aktivnosti, ki so potrebne, da smo uspešni na konkurenčnem trgu. Prva služba je brez dvoma izziv, ki ga velja izkoristiti skupaj z enim največjih potencialov. Ta potencial je mladost, kar pomeni, da imamo obilico moči in drugih prednosti, ki jih vse starejše osebe nimajo. Zato mora prva služba predvsem staviti na prednosti, ki jih ima v primerjavi z ostalo konkurenco na trgu.

Prva služba je velik izziv.

https://www.mojazaposlitev.si/

Načrtovanje kariere, dinamično ali statično

Načrtovanje kariere je lahko statična ali dinamična aktivnost .

Statično je načrtovanje kariere takrat, ko nismo pripravljeni na spremembe, dinamično pa takrat, ko smo sposobni prilagoditi se . Za dinamično načrtovanje velikokrat potrebujemo zgolj izhodišče in cilj, med njima poteka nevidna linearna povezava. V prihodnosti želimo doseči nek karierni cilj, od izhodišča naprej smo mu korak za korakom bližje. Statično načrtovanje kariere je obratno pripravljeno na spremembe. Prav tako obstaja karierni cilj, pot je pa neznana, zato se tudi ne obremenjujemo s pravilno usmeritvijo. Kakšno načrtovanje kariere si bomo izbrali je odvisno od naše odločitve, veliko vlogo pri tem igra značaj osebe. Statično načrtovanje je boljša izbira za vse, ki imajo radi urejenost in premočrtnost. Verjetno največja pomanjkljivost pa je pogosto nerealno ocenjevanje ob izpolnitvi cilja. Takrat bi velikokrat želel še več, zdi se da je doseženega premalo in podobno. Zavedati se je potrebno, da je dosežene cilje ali vsaj njihov približek, načrtovanje kariere razumelo kot željo. Natanko takšno, kar pomeni, da smo dosegli cilj ter se moramo veseliti dosežka. Pri dinamičnem pristopu je več prednost za vse, ki se radi predajajo trenutku ter ne želijo nove priložnosti zamuditi zaradi ujetosti v stare okvirje. V takih primerih načrtovanje kariere pomeni tudi spremembe, večje ali manjše odvisno od situacije. Skozi čas se veliko stvari spremeni, na spremembe nimamo vpliva, nemogoče jih je tudi napovedati. Zato je pri takem pristopu pomembno predvsem misliti na aktualni trenutek. Prednost pa je v bistveno večji svobodi odločanja. Kaj bomo izbrali je naša odločitev, v primeru dilem velja pogledati v svojo okolico ali pa tudi širše. Primerov, ki so nam predstavijo možne alternative ali zglede, bomo zagotovo našli veliko. Potrebno je zgolj znati prepoznati priložnost, predvsem v stvareh, ki se zdijo na prvi pogled nezanimive.

Načrtovanje kariere je aktivnost od katere je odvisna profesionalna kot osebna prihodnost.

https://www.mojazaposlitev.si/kariera/moje-delo-moja-kariera/