Prevajanje in tolmačenje

Prevajanje se lahko nanaša na pisna besedila ali pa na ustno prevajanje. To se deli na simultano tolmačenje in na konsekutivno tolmačenje. Pri prvem ustni prevajalec oziroma tolmač prevaja istočasno. Takšno prevajanje nam je običajno znano, če se v televizijsko oddajo vključi tuj komentator. Tolmač v takšnih primerih prevaja istočasno ali simultano med samim govorom, …