Rentno varčevanje, kakovost ocene

Rentno varčevanje je v mnogih primerih odvisno od tega kako kakovostna ocena je bila podana pred odločitvijo.

Med vsemi možnostmi je rentno varčevanje lahko ocenjeno na različne načine. vsaka oseba oceno oblikuje na podlagi razpoložljivih možnosti. Razlike so lahko večje ali manjše, najpomembnejše pa je, da je ocena koristna. Pri tem se ne gre obremenjevati z enostavnostjo izračuna. Nekomu takšen izračun pove več kot drugemu bistveno bolj kompleksen izračun. Tako je lahko rentno varčevanje ocenjeno strokovno ali osebno. Osebno je lahko tudi strokovno, če je oseba strokovnjak s tega področja. Vendar je to predvsem izjema, ki potrjuje pravilo in predstavlja manjši delež. Praviloma rentno varčevanje najbolje oceni strokovnjak, tako kot to velja za druga področja. Ker gre za strokovno osebo, bo vse kar opredeljuje to naložbo temu primerno kakovostno ocenjeno. Pri tem ne gre nujno zgolj za oceno naložbe. Lahko se odločimo za oceno, ki bo naš načrtovani varčevalni cilj ocenila kot možnega, kot dobro odločitev, lahko nam bo ponudila druge alternative, lahko nam naredi primerjavo z drugimi možnostmi in podobno. Osebna ocena za rentno varčevanje nasprotno največkrat ne temelji na strokovnosti, ampak predvsem na individualnih izkušnjah, znanju in številni podobnih osnovah. Obe oceni sta za odločitev dobri. Strokovna ocena za rentno varčevanje nam ponudi temelj odločitve, nadgradimo pa jo z osebno oceno. To je pomembno predvsem za vse posledice odločitve. V primeru, da je odločitev sprejeta s tako strokovno kot osebno oceno, smo ne glede na rezultate jasni z njo. Sprejeli smo jo sami, s tem pa tudi sprejeli temu primerno odgovornost. Strokovna in osebna ocena sta si lahko bolj ali manj različni. Vsaka osebna odgovorna odločitev je temu primerno različna. Strokovna ocena lahko preko podatkov jasno kaže, da je določena alternativa bolj primerna kot druga. Vendar mora o tem odločiti osebna ocena. Saj prinaša tudi sprejetje odgovornosti.

Rentno varčevanje je varna naložba.