Prostovoljno zavarovanje starejših od 26 let

Ali ste vedeli, da je potrebno prostovoljno zavarovanje urediti takoj, ko oseba dopolni 26. leto starosti? Ne glede na to, da ima tudi pri tej starosti oseba status dijaka ali študenta, po tem letu zakon ne dopušča več tega, da bi bila oseba zdravstveno zavarovana po enem izmed staršev ali skrbnikov. Pri tem pa bi radi posebej opozorili na to, da oseba, ki nima več pravice, da bi bila zavarovana po starših ali skrbnikih, ne bo posebej obveščena o izgubi te pravice po dopolnjenem 26. letu starosti. Velikokrat se zgodi, da se zato pozabi na prostovoljno zavarovanje. Posledice pa so lahko precej neprijetne. V primeru, da takšna oseba potrebuje zdravstveno oskrbo, bo morala kriti sama del stroškov, ki bi jih sicer krilo prostovoljno zavarovanje.

Tako bo recimo morala pokriti kar 90 odstotkov stroškov pri ne nujnih zdravstvenih prevozih, očesnih pripomočkih, zdravilih iz vmesne liste in pri zobni protetiki. Očala ali ortodontski aparati postanejo v takšnih primerih na žalost precej dragi. Mnogo oseb to odkrije, ko je že prepozno, ker so zamudili rok, v katerem morajo skleniti prostovoljno zavarovanje, brez da bi pričel teči čakalna doba.

Po tem, ko se prostovoljno zavarovanje prekine, ima oseba samo en mesec časa, da ponovno sklene prostovoljno zavarovanje, v nasprotnem primeru prične teči čakalna doba, ki traja tri mesece. V času trajanja čakalne dobe mora oseba plačevati premije za prostovoljno zavarovanje, vendar pa nima pravice do kritja stroškov iz tega zavarovanja. S tem zakon preprečuje, da bi osebe sklepale prostovoljno zavarovanje samo takrat, ko bi ga potrebovale. K temu je potrebno dodati, da veljajo posebej ostri ukrepi tudi za tiste, ki nimajo tega zavarovanja sklenjenega več kot eno leto. Za vsako leto se namreč poviša premija za 3 odstotke, kar dejansko pomeni, da postaja prostovoljno zavarovanje z vsakim letom, ko oseba ni zavarovana, dražje.

Zakaj potrebujemo prostovoljno zavarovanje? (1/3)

Slovenija svojim državljanom zagotavlja javni sistem zdravstva, ki ga finančno podpirata obvezno zdravstveno zavarovanje in prostovoljno zavarovanje. Kot že samo ime pove, je obvezno zavarovanje nujno za vsakogar, ki želi prejemati zdravstvene storitve. Zaposlenim osebam obvezno zavarovanje uredijo delodajalci, dijaki in študenti mlajši od 26. let so zavarovani prek staršev, brezposelnim osebam z nizkim premoženjskim stanjem pa zavarovanje plačuje občina. Poleg obveznega pa prostovoljno zavarovanje krije vse tiste zdravstvene storitve, katere bi morala oseba plačati sama, če tega zavarovanja ne bi imela. Vedeti morate, da obvezno zavarovanje krije le nekatere zdravstvene storitve, oziroma krije samo delež stroškov, ki nastanejo, vse ostalo pokrije prostovoljno zavarovanje.

 

Prostovoljno zavarovanje poskrbi za finančno pokritje storitev, ki jih dobimo pri osebnem zdravniku, pri specialistu, zobozdravniku, ambulantnih prevozih pa tudi za bivanje v bolnišnici oziroma v zdravilišču. Če omenimo samo nekaj ključnih doplačil, za katere poskrbi prostovoljno zavarovanje: pri zobni protetiki, pripomočkih za izboljšanje vida, reševalnih prevozih in zdravilih, ki se nahajajo na tako imenovani vmesni listi, je kritje, ki ga prispeva prostovoljno zavarovanje, kar 90 odstotno. To pomeni, da oseba, ki tega zavarovanja nima, mora celotno doplačilo v kar 90 odstotkih stroškov storitve plačati iz lastnega žepa.

 

Predstavljate si lahko, koliko denarja bi porabili za kaj takega. Tudi nekatere operacije, ki jih opravijo specialisti, zlasti če niso nujne, zahtevajo doplačila, ki jih v primeru, da prostovoljno zavarovanje ni sklenjeno, mora pacient plačati sam, stanejo precej denarja. V teh primerih govorim o zneskih v tisočih evrov. Sedaj pa lahko preračunate, koliko let plačevanja za prostovoljno zavarovanje predstavlja takšno doplačilo. Res je, da je lahko znesek, ki se ga plača za prostovoljno zavarovanje, za marsikoga visok, vendar pa so stroški, ki nastanejo, če ga nimate, lahko precej večji kot več letna skupna vsota vplačanih mesečnih zneskov. Prostovoljno zavarovanje je socialna in finančna zaščita, ki zagotavlja varnost v času, ko je oseba najbolj ranljiva, to je takrat, ko zboli ali pa doživi nesrečo.

 

Več si preberite tukaj.

Zakaj potrebujemo prostovoljno zavarovanje? (1/3)

Slovenija svojim državljanom zagotavlja javni sistem zdravstva, ki ga finančno podpirata obvezno zdravstveno zavarovanje in prostovoljno zavarovanje. Kot že samo ime pove, je obvezno zavarovanje nujno za vsakogar, ki želi prejemati zdravstvene storitve. Zaposlenim osebam obvezno zavarovanje uredijo delodajalci, dijaki in študenti mlajši od 26. let so zavarovani prek staršev, brezposelnim osebam z nizkim premoženjskim stanjem pa zavarovanje plačuje občina. Poleg obveznega pa prostovoljno zavarovanje krije vse tiste zdravstvene storitve, katere bi morala oseba plačati sama, če tega zavarovanja ne bi imela. Vedeti morate, da obvezno zavarovanje krije le nekatere zdravstvene storitve, oziroma krije samo delež stroškov, ki nastanejo, vse ostalo pokrije prostovoljno zavarovanje.

 

Prostovoljno zavarovanje poskrbi za finančno pokritje storitev, ki jih dobimo pri osebnem zdravniku, pri specialistu, zobozdravniku, ambulantnih prevozih pa tudi za bivanje v bolnišnici oziroma v zdravilišču. Če omenimo samo nekaj ključnih doplačil, za katere poskrbi prostovoljno zavarovanje: pri zobni protetiki, pripomočkih za izboljšanje vida, reševalnih prevozih in zdravilih, ki se nahajajo na tako imenovani vmesni listi, je kritje, ki ga prispeva prostovoljno zavarovanje, kar 90 odstotno. To pomeni, da oseba, ki tega zavarovanja nima, mora celotno doplačilo v kar 90 odstotkih stroškov storitve plačati iz lastnega žepa.

 

Predstavljate si lahko, koliko denarja bi porabili za kaj takega. Tudi nekatere operacije, ki jih opravijo specialisti, zlasti če niso nujne, zahtevajo doplačila, ki jih v primeru, da prostovoljno zavarovanje ni sklenjeno, mora pacient plačati sam, stanejo precej denarja. V teh primerih govorim o zneskih v tisočih evrov. Sedaj pa lahko preračunate, koliko let plačevanja za prostovoljno zavarovanje predstavlja takšno doplačilo. Res je, da je lahko znesek, ki se ga plača za prostovoljno zavarovanje, za marsikoga visok, vendar pa so stroški, ki nastanejo, če ga nimate, lahko precej večji kot več letna skupna vsota vplačanih mesečnih zneskov. Prostovoljno zavarovanje je socialna in finančna zaščita, ki zagotavlja varnost v času, ko je oseba najbolj ranljiva, to je takrat, ko zboli ali pa doživi nesrečo.

 

Več si preberite tukaj.