Prekinitev pogodbe o zaposlitvi, izraža željo

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi predvsem izraža željo . V delovnem razmerju se odnos med delodajalcem in delodajalcem stalno sooča z raznimi dogodki in novo nastalimi situacijami. Tako lahko delavec ne dosega zastavljenih nalog, lahko dobi nove naloge, lahko izrazi voljo po spremembah, zgodijo se še mnoge druge situacije. Največkrat se spremembe, ki bistveno spreminjajo ob …